Հայերեն

Հայերեն

արևի իրական ժամանակ

Իրական արեւային ժամացույց, մոբայլ ժամացույց

Արեւի դիրքը

արեւի դիրքի մասին տեղեկատվություն

Լուսնի դիրք

լուսնի դիրքի տեղեկատվություն

Արևի իրական ժամանակի մասին տեղեկատվություն անգլերեն լեզվով

Թարգմանություններ եւ սխալների մասին ծանուցումներ: անգլերեն լեզվով

Արեւի իրական ժամացույց, օգտագործողի զգացողություններ անգլերեն լեզվով

Բռնել արևը անգլերեն լեզվով

Հովանավորներ և նվիրատվություններ անգլերեն լեզվով

Իրական արեւային ժամացույց, մոբայլ ժամացույց գլխավոր էջ անգլերեն լեզվով

Թող արևը

Հայերեն
Արեգակի իրական ժամանակ, մայրամուտ, արևածագ, արևի դիրք, լուսնի դիրք

Արեգակի իրական ժամանակ, մայրամուտ, արևածագ, արևի դիրք, լուսնի դիրք