🌍 תרגומי שפות גלובליות

🌍🌐💻 אנו עובדים כעת על אתר האינטרנט הגלובלי הזה של True Sun Time כדי להפוך אותו לנגיש לכולם, מכיוון שהשמש היא תופעה אוניברסלית. תן לשמש לזרוח!

🌐 תרגומים

כבר תרגמנו את הדפים הבאים ל-132 שפות שונות:

📚 צרכי תרגום

אנו זקוקים לעזרת תרגום כדי לתרגם את כל השפות בISO 639-1 רשימה. רשימת הטקסטים לתרגום כוללת, למשל: