Igbo

Igbo

Oge Anyanwu

Oge Anyanwu Nke Mbughari Elekere Anyanwụ

Ọnọdụ Anyanwụ

Ọnọdụ Anyanwụ Ozi

Ọnwa Ọnọdụ

Ọnwa Ọnọdụ Ozi

Oge Anyanwu Ozi n'asụsụ bekee

Nsụgharị Asụsụ na errorma Ọkwa njehie! n'asụsụ bekee

Oge Anyanwu Ahụmahụ Onye Ọrụ n'asụsụ bekee

Gbute Anwụ n'asụsụ bekee

Nkwado na Onyinye n'asụsụ bekee

Oge Anyanwu Ebe Obibi n'asụsụ bekee

Mee Anyanwu

Igbo
Ezi Oge Anyanwụ, Anyanwụ, Ọwụwa Anyanwụ, Ọnọdụ Anyanwụ, Ọnọdụ Ọnwa

Ezi Oge Anyanwụ, Anyanwụ, Ọwụwa Anyanwụ, Ọnọdụ Anyanwụ, Ọnọdụ Ọnwa