සූර්‍යයාගේ පිහිටීම සූර්ය කාලයට මගපෙන්වීමක්

සූර්‍යයාගේ පිහිටීම විශ්වීය ප්‍රපංචයකි, නමුත් අප සෑම කෙනෙකුම පෘථිවියේ අපගේ පිහිටීම අනුව අපටම ආවේණික සූර්ය කාලය අත්විඳියි.

සූර්‍යයාගේ පිහිටීම නිවැරදිව නිර්ණය කිරීම සඳහා කාලය සහ භූගෝලීය ඛණ්ඩාංක ඇතුළු විවිධ සාධක සලකා බැලීම අවශ්‍ය වේ.

තාරකා විද්‍යාව, සමීක්ෂණය, සංචාලනය, කාලගුණ විද්‍යාව, දේශගුණ විද්‍යාව, සූර්ය ශක්තිය සහ හිරු ඔරලෝසු නිර්මාණය වැනි ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකින් සූර්යයාගේ පිහිටීම දැන ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ.

සූර්‍යයා හවුල් සම්පතක් බැවින්, එය සෑම දිනකම සමාන තීව්‍රතාවයකින් අප සියල්ලන් මත බබළයි.

සූර්යයාගේ පිහිටීම අවබෝධ කර ගැනීමේ ප්‍රතිලාභ:

ගොඩනැගිලි නිර්මාණය: සූර්යයාගේ පිහිටීම අවබෝධ කර ගැනීමෙන්, කාර්යක්ෂම උණුසුම සහ සිසිලනය සඳහා ඔබේ නිවසේ සැලසුම ප්‍රශස්ත කළ හැක.

සූර්‍ය බලය: සූර්යයාගේ පිහිටීම දැන ගැනීමෙන් ඔබේ නිශ්චිත ස්ථානයේ සූර්ය පැනල ස්ථාපනය කිරීම සඳහා සුදුසු කෝණය සහ ස්ථානගත කිරීම තීරණය කිරීමට ඔබට හැකියාව ලැබේ.

වමේ වේලාව: කාල කළමනාකරණය: ඔබ ලෝකයේ කොතැනක සිටියත්, ඊළඟ හිරු බැස යෑම, සූර්ය මධ්‍යම රාත්‍රිය, හිරු උදාව හෝ සූර්ය උදාව දක්වා ඉතිරිව ඇති කාලය නිවැරදිව තීරණය කිරීමට ඔබට මෙම තොරතුරු මත විශ්වාසය තැබිය හැකිය.

ඔබේ දෛනික ජීවිතය වැඩිදියුණු කිරීමට සහ දැනුවත් තීරණ ගැනීමට සූර්යයාගේ පිහිටීමේ විභවය අගුළු හරින්න.

ඉර දැන් කොහෙද කියලා ඔබ කල්පනා කරනවාද? මධ්‍යම රාත්‍රියේ හිරු මුදුන් වන වේලාව සහ මධ්‍යම රාත්‍රියේ පහළම ස්ථානයට පැමිණෙන වේලාව ගැන කුතුහලයෙන් සිටිනවාද? අපේ හිරු ඔරලෝසුව හැර බලන්න එපා! එය ඔබගේ ස්ථානයේ සිට සූර්යයාගේ නිවැරදි පිහිටීම පෙන්වයි. එය නොපෙනුනත්, ඔබට එහි වෙනස්වන දුර නිරීක්ෂණය කළ හැක.

🌞 සූර්‍යයා අසීමිත බලයක් සහිත අකාලික ආශ්චර්යයකි

📍 හිරු පිහිටීම

🌝 සඳ ගුප්ත සහකාරියක් සහ ස්වභාවික සංසිද්ධියක්

🚀 සඳේ අවධීන් හෙළිදරව් කිරීම සඳට ගමනක්

📖 සඳ පිහිටීම එහි වැදගත්කම අවබෝධ කර ගැනීමට මාර්ගෝපදේශයකි

📍 සඳ පිහිටීම

🌎 සූර්‍ය වේලාව හිරු ඔරලෝසුව ලෝකයේ ඕනෑම තැනක ඔබේ නිශ්චිත හිරු වේලාව ලබා ගන්න

වෙනස් වන ලෝකයක කාලයෙහි වැදගත්කම අවබෝධ කර ගැනීම මගේ කාලය

📍 සැබෑ සූර්ය කාලය

🕌 අපගේ පහසු මෙවලම සමඟ ඕනෑම තැනක යාච්ඤා වේලාවන් සමඟ සම්බන්ධව සිටින්න

🙏 ඊළඟ යාඥා කාලය

🌐 GPS: නව ක්ෂිතිජ වෙත සංචාලන ඉතිහාසය. බලය සොයා ගන්න!

🏠 හිරු වේලාව මුල් පිටුව

ℹ️ හිරු වේලාව තොරතුරු

🏖️ හිරු සහ ඔබේ සෞඛ්යය

🌦️ මගේ දේශීය කාලගුණ අඩවිය

✍️ භාෂා පරිවර්තන

💰 අනුග්‍රාහකයන් සහ පරිත්‍යාග

🌍 අපගේ පුදුම ලෝකය සහ ජනගහන ඔරලෝසු කැල්ක්යුලේටරය

🌍 අපගේ පුදුම ලෝකය සහ ජනගහන ඔරලෝසු කැල්ක්යුලේටරය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

🌞 හිරු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

📖 සන් ස්ථාන තොරතුරු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

🌝 චන්ද්‍රයා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

🚀 සඳෙහි අදියර හෙළිදරව් කිරීමඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

📖 සඳ ස්ථානගත තොරතුරු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

🌎 සත්‍ය සූර්ය වේලාව ජංගම සන්ඩියල් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

මගේ කාලය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

🌐 ඔබගේ ගෝලීය ස්ථානගත කිරීමේ පද්ධති ස්ථානය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

🕌 අපගේ පහසු මෙවලම සමඟ ඕනෑම තැනක යාච්ඤා වේලාවන් සමඟ සම්බන්ධව සිටින්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

🏠 හිරු වේලාව මුල් පිටුව ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

ℹ️ හිරු වේලාව තොරතුරු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

🏖️ හිරු සහ ඔබේ සෞඛ්යය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

🌦️ මගේ දේශීය කාලගුණ අඩවිය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

✍️ භාෂා පරිවර්තන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

💰 අනුග්‍රාහකයන් සහ පරිත්‍යාග ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

🥰 රියල් සන් ටයිම් පරිශීලක අත්දැකීම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

🌇 සූර්යයා අල්ලා ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්

ඉර පායන්න දෙන්න

හිරු පිහිටීම
සූර්ය ශක්තිය, සූර්ය බලය, සූර්ය ඔරලෝසුව, සූර්ය කාලය, ඊළඟ හිරු බැසීම, ඊළඟ මධ්‍යම රාත්‍රිය, ඊළඟ හිරු උදාව, ඊළඟ දහවල්, සන් අසිමුත් කෝණය, සන් උන්නතාංශය

සූර්ය ශක්තිය, සූර්ය බලය, සූර්ය ඔරලෝසුව, සූර්ය කාලය, ඊළඟ හිරු බැසීම, ඊළඟ මධ්‍යම රාත්‍රිය, ඊළඟ හිරු උදාව, ඊළඟ දහවල්, සන් අසිමුත් කෝණය, සන් උන්නතාංශය