Kiswahili

Kiswahili

Saa ya Kweli ya Jua

Saa ya Kweli ya Sola ya Mkono

Nafasi ya Jua

Taarifa ya Nafasi ya Jua

Nafasi ya Mwezi

Taarifa ya Nafasi ya Mwezi

Maelezo Halisi ya Wakati wa Jua kwa lugha ya kiingereza

Tafsiri za Lugha na arifa za makosa! kwa lugha ya kiingereza

Uzoefu wa Mtumiaji wa Wakati wa Jua Halisi kwa lugha ya kiingereza

Kukamata Jua kwa lugha ya kiingereza

Wadhamini na Misaada kwa lugha ya kiingereza

Saa ya Kweli ya Saa ya Nyumbani kwa lugha ya kiingereza

Jua Liangaze

Kiswahili
Saa ya Kweli ya Jua, Machweo, Jua, Nafasi ya Jua, Nafasi ya Mwezi

Saa ya Kweli ya Jua, Machweo, Jua, Nafasi ya Jua, Nafasi ya Mwezi