ไทย

ไทย

เวลาสุริยคติ

เวลาสุริยะจริงนาฬิกาแดดมือถือ

ตำแหน่งของดวงอาทิตย์

ข้อมูลตำแหน่งดวงอาทิตย์

ตำแหน่งดวงจันทร์

ข้อมูลตำแหน่งดวงจันทร์

ข้อมูลเวลาดวงอาทิตย์จริง ในภาษาอังกฤษ

การแปลภาษาและการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด ในภาษาอังกฤษ

เวลาของดวงอาทิตย์จริงประสบการณ์ของผู้ใช้ ในภาษาอังกฤษ

จับแสงอาทิตย์ ในภาษาอังกฤษ

ผู้สนับสนุนและเงินบริจาค ในภาษาอังกฤษ

หน้าแรกนาฬิกาแดดแสงอาทิตย์แบบเรียลไทม์ ในภาษาอังกฤษ

ให้พระอาทิตย์ส่องแสง

ไทย
เวลาดวงอาทิตย์ที่แท้จริง, พระอาทิตย์ตก, พระอาทิตย์ขึ้น, ตำแหน่งดวงอาทิตย์, ตำแหน่งดวงจันทร์

เวลาดวงอาทิตย์ที่แท้จริง, พระอาทิตย์ตก, พระอาทิตย์ขึ้น, ตำแหน่งดวงอาทิตย์, ตำแหน่งดวงจันทร์