Sefyllfa'r Lleuad Canllaw i Ddeall Ei Arwyddocâd

Mae gan y Lleuad ddiddordeb cyffredinol, ond a oeddech chi'n gwybod bod gan bob un ohonom ein Safle Lleuad unigryw ein hunain yn dibynnu ar ein lleoliad ar y byd? Mae pennu lleoliad cywir y Lleuad yn golygu ystyried ffactorau amrywiol, gan gynnwys amser a chyfesurynnau daearyddol.

Mae gan Gyfrifo Safle'r Lleuad gymwysiadau ymarferol mewn sawl maes megis seryddiaeth, mordwyo, meteoroleg, amaethyddiaeth, iechyd, a hyd yn oed rhagfynegiadau llanw ledled y byd.

Manteision Adnabod Safle'r Lleuad:

Iechyd: Gall Safle'r Lleuad gael effaith ddofn ar ein cyrff a'n meddyliau, yn enwedig pan ddaw'n fater o gwsg a gorffwys. Mae diwylliannau gwahanol yn priodoli effeithiau a chredoau gwahanol i leoliad y Lleuad.

Gardd ac Amaethyddiaeth: Mae Safle'r Lleuad yn chwarae rhan hanfodol mewn garddio ac amaethyddiaeth. Mae'n dylanwadu ar yr amseriad delfrydol ar gyfer plannu hadau a chynaeafu cnydau. Gall harneisio pŵer Safle'r Lleuad wella cynhyrchiant eich gardd yn sylweddol.

Amser ar ôl: Waeth beth yw eich lleoliad, mae gwybod Safle'r Lleuad yn rhoi gwybodaeth werthfawr i chi am yr amser sy'n weddill tan y Lleuad Newydd, Hanner Lleuad neu Leuad Llawn nesaf. Mae'n gweithredu fel cloc Lleuad dibynadwy, sy'n eich arwain trwy gyfnodau'r Lleuad.

Mae Deall Safle'r Lleuad yn eich grymuso i wneud penderfyniadau gwybodus mewn gwahanol agweddau ar fywyd, yn amrywio o optimeiddio eich iechyd a'ch gardd i gadw mewn cysylltiad â rhythmau naturiol ein cymydog nefol.

Eisiau i chi wybod ble mae'r Lleuad ar hyn o bryd? Diddordeb mewn cyfnodau Lleuad? Edrych dim pellach na'n cloc Lleuad! Mae'n dangos i chi union leoliad y Lleuad, o'ch lleoliad. Gallwch weld ei siâp ac olrhain ei bellter newidiol, hyd yn oed os nad yw'n weladwy.

🌞 Yr Haul Rhyfeddod Amserol Gyda Phwer Diderfyn

📖 Lleoliad Yr Haul Canllaw i amser Solar

📍 Sefyllfa Haul

🌝 Y Lleuad Cydymaith Cyfriniol a Ffenomenon Naturiol

🚀 Datgelu cyfnodau'r Lleuad Taith i'r Lleuad

📍Sefyllfa Lleuad

🌎 Cloc Haul Amser Haul Cael Eich Union Amser Haul Unrhyw Le yn y Byd

Fy Amser Deall Pwysigrwydd Amser mewn Byd sy'n Newid

📍 Gwir Amser Solar

🌐 GPS: Hanes Mordwyo i Gorwelion Newydd. Darganfyddwch y Pwer!

🏠 Deialu Haul Cartref

ℹ️ Deialu Haul Gwybodaeth

🏖️ Haul a'ch Iechyd

🌦️ Fy safle Tywydd Lleol

✍️ Cyfieithiadau Iaith

💰 Noddwyr a Rhoddion

🌍 Ein Byd Rhyfeddol A chyfrifiannell cloc poblogaeth

🌍 Ein Byd Rhyfeddol A chyfrifiannell cloc poblogaeth yn Saesneg

🌞 Yr Haul yn Saesneg

📖 Sefyllfa Haul Gwybodaeth yn Saesneg

🌝 Y Lleuad yn Saesneg

🚀 Datgelu cyfnodau'r Lleuad yn Saesneg

📖 Sefyllfa Lleuad Gwybodaeth yn Saesneg

🌎 Amser Solar Cloc Haul yn Saesneg

Fy Amser yn Saesneg

🌐 Eich Lleoliad GPS yn Saesneg

🏠 Deialu Haul Cartref yn Saesneg

ℹ️ Deialu Haul Gwybodaeth yn Saesneg

🏖️ Haul a'ch Iechyd yn Saesneg

🌦️ Fy safle Tywydd Lleol yn Saesneg

✍️ Cyfieithiadau Iaith yn Saesneg

💰 Noddwyr a Rhoddion yn Saesneg

🥰 Amser Haul Go Iawn Profiad y Defnyddiwr yn Saesneg

🌇 Dal Yr Haul yn Saesneg

Sefyllfa Lleuad
Sefyllfa Lleuad, Angle Lleuad Azimuth, Uchder y Lleuad, Pellter i'r Lleuad, Codiad y Lleuad, Lleuad, Lleuad Newydd Nesaf, Hanner Lleuad Nesaf, Lleuad Lawn Nesaf, Cloc y Lleuad

Sefyllfa Lleuad, Angle Lleuad Azimuth, Uchder y Lleuad, Pellter i'r Lleuad, Codiad y Lleuad, Lleuad, Lleuad Newydd Nesaf, Hanner Lleuad Nesaf, Lleuad Lawn Nesaf, Cloc y Lleuad