Malagasy

Malagasy

Fotoana Tena Izy

Fotoana Tena Izy Famantaranandro Masoandro Finday

Toerana Misy Ny Masoandro

Fampahalalana Momba Ny Toeran'ny Masoandro

Toerana Misy Ny Volana

Fampahalalana Momba Ny Toeran'ny Volana

Fampahalalana Momba Ny Fotoana Tena Izy amin'ny teny anglisy

Fandikana Teny ary fampandrenesana lesoka! amin'ny teny anglisy

Traikefa Amin'ny Mpampiasa Ny Fotoana Tena Izy amin'ny teny anglisy

Sambory Ny Masoandro amin'ny teny anglisy

Mpanohana Sy Fanomezana amin'ny teny anglisy

Fotoana Tena Izy Pejy Fandraisana amin'ny teny anglisy

Avelao Ny Masoandro

Malagasy
Fotoanan'ny Masoandro Tena Izy, Filentehan'ny Masoandro, Fiposahan'ny Masoandro, Toeran'ny Masoandro, Toeran'ny Volana

Fotoanan'ny Masoandro Tena Izy, Filentehan'ny Masoandro, Fiposahan'ny Masoandro, Toeran'ny Masoandro, Toeran'ny Volana