ስፖንሰራትን ወፈያታትን ምዃኖም ይፍለጥ

ኣብዚ ዘይርጉጽን ኩሉ ግዜ ዝቕየርን እዋን፡ ኣገዳስነት ዘተኣማምን ሓበሬታ ኣቃሊልካ ክርአ ኣይክእልን። ስለዚ ኢና ድማ ኣብ ሓቀኛ ሰዓት ጸሓይ፡ ብቐሊሉ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሓቀኛ ሰዓት ጸሓይ፡ ዝመጽእ ምብራቕን ምዕራብን ጸሓይ ክትምርምረሉ እትኽእል መርበብ ሓበሬታ፡ ዋላ’ውን ልክዕ ቅርጽን ኣቀማምጣን ወርሒ ክትድህስሰሉ እትኽእል መርበብ ሓበሬታ ሒዝናልኩም መጺእና ኣለና።

መርበብ ሓበሬታና ካብ መላእ ዓለም ዝተፈላለዩ ተዓዘብቲ ይስሕብ፣ ኩሎም ንጽባቐ ጸሓይን ወርሕን ናይ ሓባር ኣድናቖት ኣለዎም።

ስፖንሰራት

ነዚ ናይ ሓቂ ጸሓያዊ ግዜ መርበብ ሓበሬታ ስፖንሰር ዝገብሩ ትካላት ንደሊ ኣለና፣ ንሓሳብናን ክብርታትናን ኣብ ትሕቲ ጸሓይን ወርሕን ዝድግፉ።
ናይቲ ስፖንሰር ዝገብር ኩባንያ መወዓውዒ ይቐርብ ናይ ጸሓይ ሰዓት, ጸሓይ ኣቀማምጣ, ኣቀማምጣ ወርሒ ኣብ ትሕቲ ቆጸርቲ።
ንኣብነት ናይ ትካልኩም ጭርሖ ከነቐምጥ ንኽእል ኢና። ናብዞም 132 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ምእታው።

ኢመይል ስደዱልና፤ info (at) realsuntime.com

ወፈያታት

ወፈያታት እውን ኣዝዩ ይንኣድ፣ ምኽንያቱ ኣብ ጽገና ናይዚ መርበብ ሓበሬታ ኣበርክቶ ይገብሩ፣ ንኣናእሽተይ ንግዳዊ ስርሓትና ይድግፉ፣ ንመጻኢ ዝያዳ ምዕባለታት ይምውሉ።

ጸሓይን ወርሕን ኣድማሳዊ ተርእዮታት ክኾኑ እንከለዉ፡ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ዓለምና ኣብ ዘለና ኣቀማምጣ መሰረት ብምግባር ናይ ገዛእ ርእስና ፍሉይ ናይ ጸሓያዊ ግዜን ኣቀማምጣ ወርሕን ነስተማቕር።

ፍለጡ ሓቀኛ ጸሓይ ግዜ እቲ ናይ ፌስቡክ ጉጅለ ናይቲ ሓቀኛ ናይ ጸሓይ ግዜኻ ናይ ገዛእ ርእስኻ ተመኩሮታት ከተካፍል ትኽእል ኢኻ።

ውን ርኣዩ። ሓቀኛ ናይ ጸሓይ ግዜ ንመርበብ ሓበሬታ ፌስቡክ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክትረኽበሉ እትኽእል ቦታ።

🌞 ጸሓይ ግዜ ዘይስዕሮ መስተንክር ምስ ደረት ኣልቦ ሓይሊ

📖 ኣቀማምጣ ጸሓይ መምርሒ ንጊዜ ጸሓይ

📍 ጸሓይ ኣቀማምጣ

🌝 ወርሒ ምሥጢራዊ ብጻይን ተፈጥሮኣዊ ተርእዮን

🚀 ምግላጽ ምዕራፋት ወርሒ ጉዕዞ ናብ ወርሒ

📖 ኣቀማምጣ ወርሒ ኣገዳስነቱ ንምርዳእ መምርሒ

📍 ኣቀማምጣ ወርሒ

🌎 ጸሓያዊ ሰዓት ጸሓይ ሰዓት ልክዕ ናይ ጸሓይ ሰዓትካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዓለም ረኸብ

ግዜይ ኣብ ዝቕየር ዓለም ኣገዳስነት ግዜ ምርዳእ

📍 ሓቀኛ ጸሓያዊ ግዜ

🌐 ጂፒኤስ፡ ታሪኽ ምጉዓዝ ናብ ሓድሽ ኣድማስ። ሓይሊ ርኸብዎ!

🏠 እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት መእተዊ ገጽ

ℹ️ እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት ሓበሬታ

🏖️ ጸሓይን ጥዕናኻን

🌦️ ናተይ ናይ ከባቢ ኩነታት ኣየር መርበብ ሓበሬታ

✍️ ትርጉማት ቋንቋታት

🌍 ድንቂ ዓለምናን ናይ ህዝቢ ሰዓት ካልኩሌተርን።

🌍 ድንቂ ዓለምናን ናይ ህዝቢ ሰዓት ካልኩሌተርን። ብእንግሊዝኛ

🌞 ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

📖 ሓበሬታ ኣቀማምጣ ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

🌝 ወርሒ ብእንግሊዝኛ

🚀 ምዕራፋት ወርሒ ምግላጽ ብእንግሊዝኛ

📖 ሓበሬታ ኣቀማምጣ ወርሒ ብእንግሊዝኛ

🌎 ሓቀኛ ጸሓያዊ ሰዓት ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

ግዜይ ብእንግሊዝኛ

🌐 ናትካ ጂፒኤስ ኣቀማምጣ ብእንግሊዝኛ

🏠 እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት መእተዊ ገጽ ብእንግሊዝኛ

ℹ️ እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ

🏖️ ጸሓይን ጥዕናኻን ብእንግሊዝኛ

🌦️ ናተይ ናይ ከባቢ ኩነታት ኣየር መርበብ ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ

✍️ ትርጉማት ቋንቋታት ብእንግሊዝኛ

💰 ስፖንሰራትን ወፈያታትን ምዃኖም ይፍለጥ ብእንግሊዝኛ

🥰 ሓቀኛ ናይ ጸሓይ ግዜ ተጠቃሚ ተመኩሮ ብእንግሊዝኛ

🌇 ንጸሓይ ምሓዝ ብእንግሊዝኛ

ጸሓይ ትበርቕ

ንጸሓይ ሰዓት ኣብ ሓቀኛ ግዜ ፈትኑዋ
ሓቀኛ ሰዓት ጸሓይ፣ ሓቀኛ ጸሓያዊ ሰዓት፣ ዕራርቦ ጸሓይ፣ ምብራቕ ጸሓይ፣ ተንቀሳቓሲ ሰዓት ጸሓይ፣ ናይ ከባቢ ሰዓት ዞባ፣ ጸሓያዊ ቀትሪ፣ ኣቀማምጣ ጂፒኤስ፣ ናይ ቀትሪ ሰዓት፣ ሓቀኛ ሰዓት ጸሓይ፣ ኣብ ጥቓይ ዕራርቦ ጸሓይ

ሓቀኛ ሰዓት ጸሓይ፣ ሓቀኛ ጸሓያዊ ሰዓት፣ ዕራርቦ ጸሓይ፣ ምብራቕ ጸሓይ፣ ተንቀሳቓሲ ሰዓት ጸሓይ፣ ናይ ከባቢ ሰዓት ዞባ፣ ጸሓያዊ ቀትሪ፣ ኣቀማምጣ ጂፒኤስ፣ ናይ ቀትሪ ሰዓት፣ ሓቀኛ ሰዓት ጸሓይ፣ ኣብ ጥቓይ ዕራርቦ ጸሓይ


ኣብ መንጎ ናይ ከባቢ ሰዓትን ሓቀኛ ጸሓያዊ ሰዓትን ናይ ልዕሊ ሓደ ሰዓት ፍልልይ ምኽንያቱ ናይ ቀትሪ ሰዓት።