ግዜይ ኣብ ዝቕየር ዓለም ኣገዳስነት ግዜ ምርዳእ

ሰዓተይ፡ ዞባ ሰዓት፡ ሰዓት ጸሓይ፡ ሰዓት ማይ፡ ሰዓት ሑጻ፡ ጸሓይ ክትዓርብ ዝተረፈ ግዜ፡ ምብራቕ ጸሓይ ዝተረፈ ግዜ

ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብዛ ብቕልጡፍ እትምዕብል ዘላ ዓለም ብዙሕ ብድሆታት የጋጥመና ኣሎ፡ እዚ ድማ መጻኢ እንታይ ከም ዝኸውን ርግጸኛታት ኣይኮንናን። ኣብ መንጎ እዚ ዘይርጉጽነት እዚ ሓደ ነገር ቀዋሚ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ፡ ንሱ ድማ ምብራቕን ምዕራብን ጸሓይ እዩ። እዚ መርበብ ሓበሬታ እዚ፡ ካብ ጸሓይ ዝተለክዐ ግዜይ ቀጥታዊ ነጸብራቕ ዝኾነ ናይ ገዛእ ርእስኻ ልክዕ ሰዓት ጸሓይ ክትረክብ ዕድል ይህበካ።

ቅድሚ ሕጂ ሰባት ትኽክለኛ ሰዓት ንምውሳን ዘኽእል መገዲ ኣይነበሮምን። ሕርሻዊ ንጥፈታቶምን መዓልታዊ መደባቶምን ብተፈጥሮኣዊ ህርመት ናይቲ መዓልቲ ዝምራሕ ኮይኑ፡ ብግርማዊ ተርእዮ ምብራቕን ምዕራብን ጸሓይ ይእዘዝ ነበረ።

ኣብ መንጎ ሕሉፍን ህሉውን መጻእን ዘሎ ግዝያዊ ፍልልያት ዝርድኡ ደቂ ሰባት ጥራይ እዮም። ግዜ ንባዕሉ ብደቂ ሰባት ዝተማህዘ ህንጻ ኮይኑ፡ ንሕላፍነቱ ዝዕቅኑ ብዙሓት ሰዓታትን ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታትን ንምምዕባል ዝመርሕ እዩ።

ኣምር ዞባታት ሰዓት ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ከም ደረጃ ዝሓለወ ዓለማዊ ስርዓተ ግዜ ንምቛም ዝሕግዝ መንገዲ እዩ ተቐልቂሉ። ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ሰዓት፡ ኣብ መንጎ ጸሓይ ንምብራቓዊ ኣድማስ እትስልሞ ህሞትን ንምዕራባዊ ሰማይ እትቐብኣሉ ህሞትን፡ ሓደ ሓደ ግዜ ክሳብ ሰለስተ ሰዓታት ዝበጽሕ ርኡይ ፍልልያት ክህሉ ይኽእል።

ንፈለማ እዋን ኣስታት 3500 ዓመታት ዝጸንሓ ናይ ጸሓይ ሰዓታት፡ ኣብ ምሕላው ግዜ ኣገዳሲ ምዕራፍ ኣመዝጊበን። ኣብ መወከሲ ሚዛን ብርሃን ነጥቢ ወይ ጽላሎት ንምድርባይ ኣብ ኣቀማምጣ ጸሓይ ዝምርኮሱ ሰዓታት ጸሓይ፡ ምስ ሰዓታት ማይን ሰዓት ሰዓትን፡ ጥንታዊ መበገሲ ምዕቃን ግዜ ምስክር ኮይኖም ደው ይብሉ።

ግዜ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ዘይነጻጸል መዳይ ዘመናዊ ሕብረተሰብ ኮይኑ ኣሎ። ሕጂ ብሓገዝ ምዕቡል ቴክኖሎጂ፡ ዋላ ብርሃን ጸሓይ ኣብ ዘይብሉ እዋን፡ ንጸሓያዊ ግዜ፡ ግዜይ፡ ብትኽክል ክንሕስቦ ንኽእል ኢና።

ግዜ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ኣብ ሃይማኖት፡ ፍልስፍናን ሳይንስን ኣገዳሲ መጽናዕታዊ ኣርእስቲ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ብዛዕባ ግዜ ዝያዳ ካብ ገጻት ዊኪፒዲያ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

🌞 ጸሓይ ግዜ ዘይስዕሮ መስተንክር ምስ ደረት ኣልቦ ሓይሊ

📖 ኣቀማምጣ ጸሓይ መምርሒ ንጊዜ ጸሓይ

📍 ጸሓይ ኣቀማምጣ

🌝 ወርሒ ምሥጢራዊ ብጻይን ተፈጥሮኣዊ ተርእዮን

🚀 ምግላጽ ምዕራፋት ወርሒ ጉዕዞ ናብ ወርሒ

📖 ኣቀማምጣ ወርሒ ኣገዳስነቱ ንምርዳእ መምርሒ

📍 ኣቀማምጣ ወርሒ

🌎 ጸሓያዊ ሰዓት ጸሓይ ሰዓት ልክዕ ናይ ጸሓይ ሰዓትካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዓለም ረኸብ

📍 ሓቀኛ ጸሓያዊ ግዜ

🌐 ጂፒኤስ፡ ታሪኽ ምጉዓዝ ናብ ሓድሽ ኣድማስ። ሓይሊ ርኸብዎ!

🏠 እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት መእተዊ ገጽ

ℹ️ እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት ሓበሬታ

🏖️ ጸሓይን ጥዕናኻን

🌦️ ናተይ ናይ ከባቢ ኩነታት ኣየር መርበብ ሓበሬታ

✍️ ትርጉማት ቋንቋታት

💰 ስፖንሰራትን ወፈያታትን ምዃኖም ይፍለጥ

🌍 ድንቂ ዓለምናን ናይ ህዝቢ ሰዓት ካልኩሌተርን።

🌍 ድንቂ ዓለምናን ናይ ህዝቢ ሰዓት ካልኩሌተርን። ብእንግሊዝኛ

🌞 ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

📖 ሓበሬታ ኣቀማምጣ ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

🌝 ወርሒ ብእንግሊዝኛ

🚀 ምዕራፋት ወርሒ ምግላጽ ብእንግሊዝኛ

📖 ሓበሬታ ኣቀማምጣ ወርሒ ብእንግሊዝኛ

🌎 ሓቀኛ ጸሓያዊ ሰዓት ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

ግዜይ ብእንግሊዝኛ

🌐 ናትካ ጂፒኤስ ኣቀማምጣ ብእንግሊዝኛ

🏠 እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት መእተዊ ገጽ ብእንግሊዝኛ

ℹ️ እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ

🏖️ ጸሓይን ጥዕናኻን ብእንግሊዝኛ

🌦️ ናተይ ናይ ከባቢ ኩነታት ኣየር መርበብ ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ

✍️ ትርጉማት ቋንቋታት ብእንግሊዝኛ

💰 ስፖንሰራትን ወፈያታትን ምዃኖም ይፍለጥ ብእንግሊዝኛ

🥰 ሓቀኛ ናይ ጸሓይ ግዜ ተጠቃሚ ተመኩሮ ብእንግሊዝኛ

🌇 ንጸሓይ ምሓዝ ብእንግሊዝኛ

ጸሓይ ትበርቕ

ግዜይ
ሰዓተይ፡ ዞባ ሰዓት፡ ሰዓት ጸሓይ፡ ሰዓት ማይ፡ ሰዓት ሑጻ፡ ጸሓይ ክትዓርብ ዝተረፈ ግዜ፡ ምብራቕ ጸሓይ ዝተረፈ ግዜ

ሰዓተይ፡ ዞባ ሰዓት፡ ሰዓት ጸሓይ፡ ሰዓት ማይ፡ ሰዓት ሑጻ፡ ጸሓይ ክትዓርብ ዝተረፈ ግዜ፡ ምብራቕ ጸሓይ ዝተረፈ ግዜ


ኣብ መንጎ ናይ ከባቢ ሰዓትን ሓቀኛ ጸሓያዊ ሰዓትን ናይ ልዕሊ ሓደ ሰዓት ፍልልይ ምኽንያቱ ናይ ቀትሪ ሰዓት።