ጸሓይ ግዜ ዘይስዕሮ መስተንክር ምስ ደረት ኣልቦ ሓይሊ

ጸሓይ፡ ግዜ ጸሎት፡ ግዜ ጾም፡ ጸሓይ ፍርቂ ለይቲ፡ ኣቀማምጣ ጸሓይ፡ ጸሓያዊ ጸዓት፡ ሰዓት ጸሓይ፡ ሰዓት ጸሓይ፡ ቀጻሊ ዕራርቦ ጸሓይ፡ ቀጻሊ ምብራቕ ጸሓይ፡ ኣምልኾ ጸሓይ፣ ጸሓይ ሰዓት ክንደይ ትበርቕ፣ ጸሓይ ድማ ሰዓት ክንደይ ትዓርብ

ጸሓይ ንልዕሊ ኣርባዕተ ቢልዮንን ፈረቓን ዓመታት ክትበርቕ ጸኒሓ፡ ጽባሕ ክትበርቕ እያ። ኣብ ታሪኽ ሰባት በታ ኣብ ምድርን ነበርታን ዓሚቝ ጽልዋ ዘለዋ ጸሓይ ተመሲጦምን ተደሪኾምን እዮም።

ሓደ ካብቲ ልዑል ኣበርክቶ ጸሓይ፡ ተኽልታት መዓልታዊ እነስተንፍሶ ኦክስጅን ንኸፍርዩ ኣብ ምኽኣል ዘለዋ ተራ እዩ። ብተወሳኺ፡ ጸሓያዊ ጸዓት ካብቲ እንጥቀመሉ ዳርጋ 8000 ዕጽፊ ዝዓቢ ውጽኢት ጸዓት ስለ ዘመንጩ፡ ኣብ ምድሪ ዘይተኣደነ ዓቕሚ ኣለዎ።

ጸሓይ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ባህልታትን ናይ ኣኽብሮት ቦታ ኣለዋ። ብመጠኑ ምስ ዝጥዕም፡ ኣብ ኣእምሮን ኣካላትን ጠቓሚ ጽልዋ ስለ ዘለዎ፡ ጽቡቕ ጥዕና የስፍሕ።

ኣብ እዋን ሓጋይ ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ክፋላት ዓለም፡ ፍርቂ ለይቲ ጸሓይ ዝበሃል ማራኺ ተፈጥሮኣዊ ተርእዮ የጋጥም። እዚ ተርእዮ እዚ፡ ጸሓይ ኣብ እዋን ሓጋይ ክሳብ ሰለስተ ኣዋርሕ ዘይምዕራብ ዘጠቓልል ክኸውን ከሎ፡ ኣብ ክረምቲ ድማ ንተመሳሳሊ ንውሓት ግዜ ካብ ምርኣይ ወጻኢ ትጸንሕ።

ሳላ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ሕጂ ጸሓይ ዋላ ኣብ ዘይትርአሉ እዋን ልክዕ ኣቀማምጣ ጸሓይ ክንሕስብን ከነርኢን ንኽእል ኢና። ኣቀማምጣ ጸሓይ ክትከታተልን ክሳብ ዝቕጽል ምብራቕ ወይ ምዕራብ ጸሓይ ክንደይ ግዜ ከም ዝተረፈ ኣብዞም ገጻት ክትፈልጥን ትኽእል ኢኻ።

ብተወሳኺ፡ ኣብ ብዙሓት ሃይማኖታት ዓቢ ትርጉም ዘለዎም፡ ንጊዜ ጸሎትን ጾምን ሓዊስካ፡ ብዛዕባ ፍሉይ እዋናት ምብራቕን ምዕራብን ጸሓይ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ትኽክለኛ ኣቀማምጣ ጸሓይ ንምፍላጥ፡ ዝተፈላለዩ ረቛሒታት ከም ግዜን ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣኻን ኣብ ግምት ምእታው የድሊ።

ጸሓይ ንህይወትና ብብዙሕ መገዲ ትህብትሞ፡ ብርሃን፡ ጸዓትን ብዙሕ ሓጐስን ትህብ።
ብዛዕባ ጸሓይ ካብ ገጻት ዊኪፒዲያ ዝያዳ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም።

🌦️ ናተይ ናይ ከባቢ ኩነታት ኣየር መርበብ ሓበሬታ

🌝 ወርሒ ምሥጢራዊ ብጻይን ተፈጥሮኣዊ ተርእዮን

ግዜይ ኣብ ዝቕየር ዓለም ኣገዳስነት ግዜ ምርዳእ

🌐 ጂፒኤስ፡ ታሪኽ ምጉዓዝ ናብ ሓድሽ ኣድማስ። ሓይሊ ርኸብዎ!

📍 ሓቀኛ ጸሓያዊ ግዜ

🌎 ጸሓያዊ ሰዓት ጸሓይ ሰዓት ልክዕ ናይ ጸሓይ ሰዓትካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዓለም ረኸብ

📍 ጸሓይ ኣቀማምጣ

🏖️ ጸሓይን ጥዕናኻን

📖 ኣቀማምጣ ጸሓይ መምርሒ ንጊዜ ጸሓይ

📍 ኣቀማምጣ ወርሒ

🚀 ምግላጽ ምዕራፋት ወርሒ ጉዕዞ ናብ ወርሒ

📖 ኣቀማምጣ ወርሒ ኣገዳስነቱ ንምርዳእ መምርሒ

🏠 እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት መእተዊ ገጽ

ℹ️ እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት ሓበሬታ

✍️ ትርጉማት ቋንቋታት

💰 ስፖንሰራትን ወፈያታትን ምዃኖም ይፍለጥ

🏠 እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት መእተዊ ገጽ ብእንግሊዝኛ

🌦️ ናተይ ናይ ከባቢ ኩነታት ኣየር መርበብ ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ

🌍 ድንቂ ዓለምናን ናይ ህዝቢ ሰዓት ካልኩሌተርን።

🌍 ድንቂ ዓለምናን ናይ ህዝቢ ሰዓት ካልኩሌተርን። ብእንግሊዝኛ

🌞 ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

🏖️ ጸሓይን ጥዕናኻን ብእንግሊዝኛ

🌝 ወርሒ ብእንግሊዝኛ

🚀 ምዕራፋት ወርሒ ምግላጽ ብእንግሊዝኛ

ግዜይ ብእንግሊዝኛ

🌐 ናትካ ጂፒኤስ ኣቀማምጣ ብእንግሊዝኛ

ℹ️ እቲ ናይ ጸሓይ ሰዓት ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ

✍️ ትርጉማት ቋንቋታት ብእንግሊዝኛ

💰 ስፖንሰራትን ወፈያታትን ምዃኖም ይፍለጥ ብእንግሊዝኛ

🌎 ሓቀኛ ጸሓያዊ ሰዓት ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

📖 ሓበሬታ ኣቀማምጣ ጸሓይ ብእንግሊዝኛ

📖 ሓበሬታ ኣቀማምጣ ወርሒ ብእንግሊዝኛ

🥰 ሓቀኛ ናይ ጸሓይ ግዜ ተጠቃሚ ተመኩሮ ብእንግሊዝኛ

🌇 ንጸሓይ ምሓዝ ብእንግሊዝኛ

ጸሓይ ትበርቕ

ጸሓይ
ጸሓይ፡ ግዜ ጸሎት፡ ግዜ ጾም፡ ጸሓይ ፍርቂ ለይቲ፡ ኣቀማምጣ ጸሓይ፡ ጸሓያዊ ጸዓት፡ ሰዓት ጸሓይ፡ ሰዓት ጸሓይ፡ ቀጻሊ ዕራርቦ ጸሓይ፡ ቀጻሊ ምብራቕ ጸሓይ፡ ኣምልኾ ጸሓይ፣ ጸሓይ ሰዓት ክንደይ ትበርቕ፣ ጸሓይ ድማ ሰዓት ክንደይ ትዓርብ

ጸሓይ፡ ግዜ ጸሎት፡ ግዜ ጾም፡ ጸሓይ ፍርቂ ለይቲ፡ ኣቀማምጣ ጸሓይ፡ ጸሓያዊ ጸዓት፡ ሰዓት ጸሓይ፡ ሰዓት ጸሓይ፡ ቀጻሊ ዕራርቦ ጸሓይ፡ ቀጻሊ ምብራቕ ጸሓይ፡ ኣምልኾ ጸሓይ፣ ጸሓይ ሰዓት ክንደይ ትበርቕ፣ ጸሓይ ድማ ሰዓት ክንደይ ትዓርብ