Me Bere Te Hia a Ɛho Hia Bere wɔ Wiase a Ɛresakra Mu

Me bere, Bere Beae, Owia dɔn, Nsu Dɔn, Hourglass, Bere a Aka Ma Owiatɔe, Bere a Aka Ma Owiapue

Mprempren yɛhyia nsɛnnennen pii wɔ wiase a ɛrenya nkɔso ntɛmntɛm mu, na ɛma yentumi nsi pi wɔ nea daakye bɛyɛ ho. Wɔ saa adwenem naayɛ yi mu no, ade biako da so ara yɛ nea ɛkɔ so daa: Owia a ɛrepue na ɛrekɔtɔ. Saa wɛbsaet yi ma wo hokwan sɛ wobɛhunu w’ankasa Owia Bere a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ, a ɛyɛ Me Bere a wɔsusuu fi Owia mu no ho mfonini tẽẽ.

Mmere a atwam no, na nkurɔfo nni ɔkwan a wɔbɛfa so ahu bere pɔtee no. Na wɔn kuayɛ dwumadi ne da biara da dwumadi ahorow no nam abɔde mu nnyigyei a ɛwɔ hɔ saa bere no so, a na owia apuei ne owiatɔe a ɛkɔ so kɛse no na ɛkyerɛ.

Ɛyɛ nnipa nko ara na wohu bere mu nsonsonoe a ɛda nea atwam, mprempren, ne daakye ntam. Bere ankasa yɛ ade a adesamma ayɛ, na ɛma wɔyɛ dɔn ne ɛlɛtrɔnik mfiri pii a wɔde susuw sɛnea ɛtwam.

Bere Mpɔtam ho adwene no puei wɔ afeha a ɛto so 19 mu sɛ ɔkwan a wɔfa so de wiase nyinaa bere nhyehyɛe a wɔahyɛ da ayɛ. Wɔ bere ahorow mu no, nsakrae kɛse betumi aba, ɛtɔ mmere bi a ɛkɔ nnɔnhwerew abiɛsa, wɔ bere a Owia no hyɛ apuei fam wim a ɛyɛ fɛ ne bere a ɛyɛ atɔe fam wim mfonini no ntam.

Owia dɔn a edi kan koraa a ɛyɛ bɛyɛ mfe 3500 ni no yɛɛ ade titiriw a ɛho hia wɔ bere nhyehyɛe mu. Owia dɔn a ɛde ne ho to Owia no gyinabea so de tow hann bi anaa sunsuma bi gu nsenia a wɔde hwɛ nneɛma so, ne nsu dɔn ne dɔnhwerew ahwehwɛ no gyina hɔ sɛ tete bere susuw mfiase ho adanse.

Efi saa bere no bere abɛyɛ ade titiriw wɔ nnɛyi asetra mu. Ɛnam mfiridwuma a ɛyɛ nwonwa mmoa so no, seesei yebetumi abu owia bere, Me Bere, ho akontaa pɛpɛɛpɛ bere a owia hann nni hɔ mpo.

Bere ayɛ nhwehwɛmu asɛmti a ɛho hia wɔ nyamesom, nyansapɛ ne nyansahu mu fi bere tenten. Wubetumi akenkan pii afa Bere no ho Fi Wikipedia nkratafa no so.

🌞 Owia Anwonwadeɛ a Ɛnni Bere a Ɛwɔ Tumi a Ɛnni Ano

📖 Owia no gyinabea Akwankyerɛ bi a ɛfa Owia bere ho

📍 Owia Gyinabea

🌝 Ɔsram Ahintasɛm Hokafo ne Abɔde mu Adeyɛ

🚀 Ɔsram no fã ahorow a wɔda no adi Akwantu a ɛkɔ Ɔsram so

📖 Ɔsram Gyinabea Akwankyerɛ a ɛbɛma yɛate ne hia ase

📍 Ɔsram Gyinabea

🌎 Owia Bere Owia Dɔn Nya Wo Owia Bere Pɛpɛɛpɛ wɔ Wiase Baabiara

📍 Nokware Owia Bere

🕌 Tra Yɛn Adwinnade a Ɛfata no so Nkɔ so Nnya Nkitahodi wɔ Mpaebɔ Bere Mu Baabiara

🙏 Mpaebɔ Bere a Edi Hɔ

🌐 GPS: akwantu Abakɔsɛm a ɛkɔ mmeae foforo. Hu Tumi no!

🏠 Owia Bere mfiase kratafa

ℹ️ Owia Bere Nsɛm ho amanneɛbɔ

🏖️ Owia ne w’akwahosan

🌦️ Me Local wim tebea ho wɛbsaet

✍️ Kasa nkyerɛase ahorow

💰 wɔn a wɔboa ne ntoboa ahorow

🌍 Yɛn Wiase Anwonwade, Ne nnipa dodow dɔn akontaabu

🌍 Yɛn Wiase Anwonwade, Ne nnipa dodow dɔn akontaabu wɔ borɔfo kasa mu

🌞 Owia no wɔ borɔfo kasa mu

📖 Owia Gyinabea Nsɛm ho amanneɛbɔ wɔ borɔfo kasa mu

🌝 Ɔsram no wɔ borɔfo kasa mu

🚀 Ɔsram no fã ahorow a ɛda adi wɔ borɔfo kasa mu

📖 Ɔsram Gyinabea Nsɛm ho amanneɛbɔ wɔ borɔfo kasa mu

🌎 Owia Bere Owia dɔn wɔ borɔfo kasa mu

Me Berɛ wɔ borɔfo kasa mu

🌐 Wo GPS Beae a Wobɛkɔ wɔ borɔfo kasa mu

🕌 Tra Yɛn Adwinnade a Ɛfata no so Nkɔ so Nnya Nkitahodi wɔ Mpaebɔ Bere Mu Baabiara wɔ borɔfo kasa mu

🏠 Owia Bere mfiase kratafa wɔ borɔfo kasa mu

ℹ️ Owia Bere Nsɛm ho amanneɛbɔ wɔ borɔfo kasa mu

🏖️ Owia ne w’akwahosan wɔ borɔfo kasa mu

🌦️ Me Local wim tebea ho wɛbsaet wɔ borɔfo kasa mu

✍️ Kasa nkyerɛase ahorow wɔ borɔfo kasa mu

💰 wɔn a wɔboa ne ntoboa ahorow wɔ borɔfo kasa mu

🥰 Owia bere ankasa Osuahu a Wɔde Di Dwuma wɔ borɔfo kasa mu

🌇 kyere Owia no wɔ borɔfo kasa mu

Ma Owia no nhyerɛn

Me Berɛ
Me bere, Bere Beae, Owia dɔn, Nsu Dɔn, Hourglass, Bere a Aka Ma Owiatɔe, Bere a Aka Ma Owiapue

Me bere, Bere Beae, Owia dɔn, Nsu Dɔn, Hourglass, Bere a Aka Ma Owiatɔe, Bere a Aka Ma Owiapue


Nsonsonoe bɛboro dɔnhwerew biako wɔ mpɔtam hɔ Bere ne Nokware Owia Bere ntam efisɛ awiabere bere.