Indawo YeNyanga

Indawo YeNyanga

Ukufumana ichanekile Indawo YeNyanga, sidinga ukubala izinto ezininzi ezahlukeneyo, njengexesha kunye nendawo okuyo umhlaba.

Ukubalwa kwesithuba seNyanga kuluncedo kwiindawo ezininzi ezinje ngeenkwenkwezi, ukuhamba ngenyawo, imeteorology, ezolimo, ezempilo kunye namanzi olwandle emhlabeni.

Zuza Ngale Ndawo YeNyanga:

Zempilo: Isimo seNyanga sichaphazela umzimba wakho kunye nengqondo ngeendlela ezahlukeneyo,
njengokulala nokuphumla. Kwiinkcubeko ezahlukeneyo, Indawo YeNyanga inokuba neziphumo ezahlukeneyo kwiinkolelo.

Igadi Kunye Nezolimo: Isikhundla seNyanga sichaphazela izinto ezininzi, xa utyala imbewu naxa uvuna isivuno.
Iziphumo zobume benyanga zinokuba nomtsalane kakhulu kwigadi yakho.

Ixesha Elishiyekile: Naphi na apho ukhoyo ehlabathini, oku kuya kuhlala kukunika ixesha elifanelekileyo elisele kwInyanga Elandelayo, kwisiqingatha seNyanga Elandelayo, kwInyanga Elandelayo.

Indawo YeNyanga

Ixesha Eliyinyani Lelanga

Ixesha Eliyinyani Lelanga Ilanga ElikwiSelfowuni

Indawo Yelanga

Ulwazi Ngendawo Yelanga

Ulwazi Lwangempela LeLanga ngolwimi lwesingesi

Ukuguqulelwa Kolwimi kunye nezaziso zempazamo! ngolwimi lwesingesi

Amava Okwenyani aMsebenzisi WeXesha LeLanga ngolwimi lwesingesi

Thatha ILanga ngolwimi lwesingesi

Abaxhasi NeMinikelo ngolwimi lwesingesi

Ixesha Lokwenyani LeLanga Lasekhaya ngolwimi lwesingesi

Vumela ILanga

Indawo YeNyanga
Indawo YeNyanga, Inyanga yeAzimuth Angle, iNyanga YeNyanga, Umgama Ukuya Enyangeni, Ukunyuka Kwenyanga, Inyanga Iyehla, Inyanga Elandelayo Yenyanga, Inyanga Elandelayo Yesiqingatha, Inyanga Elandelayo

Indawo YeNyanga, Inyanga yeAzimuth Angle, iNyanga YeNyanga, Umgama Ukuya Enyangeni, Ukunyuka Kwenyanga, Inyanga Iyehla, Inyanga Elandelayo Yenyanga, Inyanga Elandelayo Yesiqingatha, Inyanga Elandelayo