Esika ya Sánzá Buku ya kososola ntina na yango

Sanza esimbaka fascination universelle, kasi oyebaki que moko na moko na biso azali na Position na ye ya Sánzá unique selon esika tozali na globe? Koyeba esika ya sikisiki ya Sánzá esɛngaka kotalela makambo ndenge na ndenge, bakisa mpe ntango mpe ba coordonnées géographiques.

Kosala calcul ya Position ya Sánzá ezali na ba applications pratiques na ba domaines ebele lokola astronomi, navigation, météorologie, agriculture, santé, mpe même prédictions ya marée na mokili mobimba.

Matomba ya koyeba esika ya Sánzá:

Bolamu ya nzoto: Esika ya Sánzá ekoki kozala na bopusi monene na... nzoto mpe makanisi na biso, mingimingi soki etali kolala mpe kopema. Mimeseno ndenge na ndenge epesaka ba effets mpe bindimeli ndenge na ndenge na esika oyo Sánzá ezali.

Elanga mpe bilanga: Esika ya Sánzá ezali na mokumba monene na mosala ya kosala bilanga mpe ya bilanga. Ezali na bopusi likoló na ntango oyo ebongi mpo na kolona mboto mpe kobuka milona. Kosalela nguya ya Esika ya Sánzá ekoki mpenza kotombola mbuma ya elanga na yo.

Ntango etikali: Ata soki ozali esika nini, koyeba ya Sánzá Position epesaka yo ba informations ya motuya na oyo etali tango oyo etikali tii na Sánzá ya Sika, Ndambo ya Sánzá, to Sánzá mobimba oyo ekolanda. Esalaka lokola montre ya Sánzá oyo ekoki kotyelama motema, etambwisaka yo na ba phases lunaire.

Kososola Esika ya Sánzá epesaka yo nguya ya kozwa mikano ya mayele na makambo ndenge na ndenge ya bomoi, kobanda na kosala ete bokolongono mpe elanga na yo ezala malamu kino na kotikala na boyokani na ba rythmes naturels ya voisin na biso ya lola.

Olingi oyeba esika Sánzá ezali sikoyo? Ozali na mposa ya koyeba ba phases ya Sánzá? Boluka mosika te koleka montre na biso ya Sánzá! Ezali kolakisa yo esika ya sikisiki ya Sánzá, uta esika ozali. Okoki komona lolenge na yango mpe kolandela ntaka na yango oyo ezali kobongwana, ata soki ezali komonana te.

🌞 Mói Likamwisi oyo ezangi ntango na nguya oyo ezangi ndelo

📖 Esika ya Mói: Motambwisi mpo na Ntango ya Mói

📍 Position ya Mói

🌝 Sanza Moninga Mystique mpe Phénomène Naturel

🚀 Kobimisa ba phases ya Sánzá Mobembo na Sánzá

📍 Position ya Sánzá

🌎 Ngonga ya Mói Montre ya Mói Zua ngonga na yo ya sikisiki ya Mói Bisika nyonso na mokili

Ntango na ngai Kososola ntina ya ntango na mokili oyo ezali kobongwana

📍 Tango ya Moyi ya Solo

🕌 Tikala na boyokani na Bantango ya mabondeli Bisika Nionso na Esaleli na biso ya malamu

🙏 Tango ya Losambo oyo ekolanda

🌐 GPS: Lisolo ya Navigation na ba Horizons ya Sika

🏠 Lokasa ya ebandeli ya Montre ya Mói

ℹ️ Ba Informations ya montre ya Soleil

🏖️ Moyi na Santé na yo

🌦️ Site na ngai ya Météo Local

✍️ Mabongoli ya Minɔkɔ

💰 ba Parrains mpe ba Dons

🌍 Mokili Na biso Ya Kokamwa Na calculateur ya montre ya population

🌍 Mokili Na biso Ya Kokamwa Na calculateur ya montre ya population Lingelesi

🌞 Moyi Lingelesi

📖 Position ya Moyi information Lingelesi

🌝 Sánzá Lingelesi

🚀 Kobimisa Ba Phases ya Sánzá

📖 Position ya Sánzá Information Lingelesi

🌎 Montre de Soleil ya ngonga ya Mói Lingelesi

Ntango na ngai Lingelesi

🌐 Esika na yo ya GPS Lingelesi

🕌 Tikala na boyokani na Bantango ya mabondeli Bisika Nionso na Esaleli na biso ya malamu Lingelesi

🏠 Lokasa ya ebandeli ya Montre ya Mói Lingelesi

ℹ️ Ba Informations ya montre ya Soleil Lingelesi

🏖️ Moyi na Santé na yo Lingelesi

🌦️ Site na ngai ya Météo Local Lingelesi

✍️ Mabongoli ya Minɔkɔ Lingelesi

💰 ba Parrains mpe ba Dons Lingelesi

🥰 Expérience ya mosaleli ya ntango ya Mói ya Solosolo Lingelesi

🌇 Bokanga Moyi Lingelesi

Position ya Sánzá
Position ya Sánzá, Angle Azimut ya Sánzá, Altitude ya Sánzá, Distance na Sánzá, Kobima ya Sánzá, Kolala ya Sánzá, Sánzá ya Sika oyo ekolanda, Ndambo ya Sánzá oyo ekolanda, Sánzá mobimba oyo ekolanda, Montre ya Sánzá

Position ya Sánzá, Angle Azimut ya Sánzá, Altitude ya Sánzá, Distance na Sánzá, Kobima ya Sánzá, Kolala ya Sánzá, Sánzá ya Sika oyo ekolanda, Ndambo ya Sánzá oyo ekolanda, Sánzá mobimba oyo ekolanda, Montre ya Sánzá