Sanza Moninga Mystique mpe Phénomène Naturel

Ba phases ya Sánzá, Position ya Sánzá, Ntaka na Sánzá, Kobima ya Sánzá, Kolala ya Sánzá, Sánzá ya Sika oyo ekolanda, Sánzá mobimba oyo ekolanda, Montre ya Sánzá

Sanza, moninga na biso ya sembo ya lola, ekangaki bato na mokili mobimba uta kala. Ezali kongenga lokola eloko ya mibale oyo eleki kongenga na lola, kopelisa bofuli mpe kobota mayele mpe mimeseno oyo epesameli na kitoko na yango. Na lisolo mobimba, Sanza esimbaki ntina monene ya molimo mpo na mimeseno ndenge na ndenge, kobengisaka losambo mpe limemya. Kasi, na kotalela esika ozali, okoki komona te kongenga na yango ya éthéré na boumeli ya mikolo mingi, lokola ekoki kozala ete emati naino te.

Koleka allure na yango hipnotisante, Sánzá e exercer influence ya munene na ba océans ya planète na biso na ba phases na yango ya Sánzá. Bokiti mpe bopanzani ya marée ekeseni mpenza na mokili mobimba, kobanda na bokeseni moke kino na bokeseni ya kokamwa ya koleka mɛtrɛ 16. Butu nyonso, ba phases ya Sánzá ebongwanaka, ebalukaka uta na Sánzá ya sika kino na ndambo ya Sánzá, Sánzá mobimba, mpe ezongaka na Sánzá ya sika.

Sanza moko ezali komonisa eleko oyo esengeli mpo Sánzá esila orbite moko zingazinga ya Mabele. Na ndakisa, eleko oyo ezali kati na Sánzá mibale ya mobimba eumelaka pene na mikolo 29, ngonga 12, miniti 44, mpe segɔnde 3.

Ntaka ya Sánzá na Mabele ebalukaka kati na kilomɛtrɛ soki 357 000 mpe kilomɛtrɛ 406 000. Nkasa oyo epesameli, lokola Montre ya Sánzá, epesaka ba mises à jour na tango ya Solo na ntaka ya Sánzá, kolakisa lolenge ya... mabina oyo ya lola.

Na nzela ya tekiniki ya mikolo oyo, nkasa oyo ekoki kosala calcul mpe kolakisa na bosikisiki esika ya Solo ya Sánzá na kotalela esika ozali, ata na bantango oyo etikalaka kobombama mpo na komona. Na kosaleláká biloko ya ndenge wana, okoki kolandela na pɛtɛɛ nyonso esika oyo Sánzá ezali, koyeba soki ezali Sánzá ya Sika, Ndambo ya Sánzá, to Sánzá Mobimba.

Mpo na koyeba esika ya sikisiki ya Sánzá, makambo ndenge na ndenge, bakisa mpe ntango mpe ba coordonnées géographiques na yo, esengeli kozala na calcul ya bokebi.

Sanza efula biso banso na mokili, Okoki kotanga mingi na ntina ya Sánzá Kowuta na nkasa ya Wikipedia.

🌞 Mói Likamwisi oyo ezangi ntango na nguya oyo ezangi ndelo

📖 Esika ya Mói: Motambwisi mpo na Ntango ya Mói

📍 Position ya Mói

🚀 Kobimisa ba phases ya Sánzá Mobembo na Sánzá

📖 Esika ya Sánzá Buku ya kososola ntina na yango

📍 Position ya Sánzá

🌎 Ngonga ya Mói Montre ya Mói Zua ngonga na yo ya sikisiki ya Mói Bisika nyonso na mokili

Ntango na ngai Kososola ntina ya ntango na mokili oyo ezali kobongwana

📍 Tango ya Moyi ya Solo

🕌 Tikala na boyokani na Bantango ya mabondeli Bisika Nionso na Esaleli na biso ya malamu

🙏 Tango ya Losambo oyo ekolanda

🌐 GPS: Lisolo ya Navigation na ba Horizons ya Sika

🏠 Lokasa ya ebandeli ya Montre ya Mói

ℹ️ Ba Informations ya montre ya Soleil

🏖️ Moyi na Santé na yo

🌦️ Site na ngai ya Météo Local

✍️ Mabongoli ya Minɔkɔ

💰 ba Parrains mpe ba Dons

🌍 Mokili Na biso Ya Kokamwa Na calculateur ya montre ya population

🌍 Mokili Na biso Ya Kokamwa Na calculateur ya montre ya population Lingelesi

🌞 Moyi Lingelesi

📖 Position ya Moyi information Lingelesi

🌝 Sánzá Lingelesi

🚀 Kobimisa Ba Phases ya Sánzá

📖 Position ya Sánzá Information Lingelesi

🌎 Montre de Soleil ya ngonga ya Mói Lingelesi

Ntango na ngai Lingelesi

🌐 Esika na yo ya GPS Lingelesi

🕌 Tikala na boyokani na Bantango ya mabondeli Bisika Nionso na Esaleli na biso ya malamu Lingelesi

🏠 Lokasa ya ebandeli ya Montre ya Mói Lingelesi

ℹ️ Ba Informations ya montre ya Soleil Lingelesi

🏖️ Moyi na Santé na yo Lingelesi

🌦️ Site na ngai ya Météo Local Lingelesi

✍️ Mabongoli ya Minɔkɔ Lingelesi

💰 ba Parrains mpe ba Dons Lingelesi

🥰 Expérience ya mosaleli ya ntango ya Mói ya Solosolo Lingelesi

🌇 Bokanga Moyi Lingelesi

Sánzá
Ba phases ya Sánzá, Position ya Sánzá, Ntaka na Sánzá, Kobima ya Sánzá, Kolala ya Sánzá, Sánzá ya Sika oyo ekolanda, Sánzá mobimba oyo ekolanda, Montre ya Sánzá

Ba phases ya Sánzá, Position ya Sánzá, Ntaka na Sánzá, Kobima ya Sánzá, Kolala ya Sánzá, Sánzá ya Sika oyo ekolanda, Sánzá mobimba oyo ekolanda, Montre ya Sánzá