isiXhosa

isiXhosa

Ixesha Eliyinyani Lelanga

Ixesha Eliyinyani Lelanga Ilanga ElikwiSelfowuni

Indawo Yelanga

Ulwazi Ngendawo Yelanga

Indawo YeNyanga

Ulwazi Lwendawo YeNyanga

Ulwazi Lwangempela LeLanga ngolwimi lwesingesi

Ukuguqulelwa Kolwimi kunye nezaziso zempazamo! ngolwimi lwesingesi

Amava Okwenyani aMsebenzisi WeXesha LeLanga ngolwimi lwesingesi

Thatha ILanga ngolwimi lwesingesi

Abaxhasi NeMinikelo ngolwimi lwesingesi

Ixesha Lokwenyani LeLanga Lasekhaya ngolwimi lwesingesi

Vumela ILanga

isiXhosa
Ixesha Eliyinyani Lelanga, Ukutshona Kwelanga, Ukuphuma Kwelanga, Ukubekwa Kwelanga, Ukubekwa Kwenyanga

Ixesha Eliyinyani Lelanga, Ukutshona Kwelanga, Ukuphuma Kwelanga, Ukubekwa Kwelanga, Ukubekwa Kwenyanga