Dula o Kgokagantšwe le Dinako tša Thapelo Kae goba Kae ka Sedirišwa sa Rena se se Lokilego

Matseno a Dinako tša Thapelo: Ka gare ga lešata la bophelo bja sebjalebjale, go bonolo go lahlegelwa ke nako, kudu ge go tliwa dinakong tša kgokagano ya semoya. Thapelo, e lego leswika la sekhutlo la ditumelo tše dintši, e nea khomotšo le tlhahlo letšatši ka moka. Lega go le bjalo, ka dinako tše di fapa-fapanego tša thapelo tšeo di laolwago ke lefelo la thutafase le dithulaganyo tše di fetogago, go dula o le ka godimo ga dinako tše tše bohlokwa e ka ba tlhohlo. Eupša o se ke wa boifa, ka ge weposaete ya rena e fa tharollo ye e se nago mathata go go thuša go latela dinako tša thapelo go sa šetšwe gore o kae lefaseng. E no dumelela dipeakanyo tša lefelo la Global Positioning System (GPS) bakeng sa lefelo la gago la bjale, gomme sedirišwa sa rena se tla go fa dinako tše di nepagetšego tša thapelo tša letšatši.

Fajr (Thapelo-ya-Masebe): The Thapelo ya Fajr e swaya mathomo a letšatši gomme e bolokwa pele ga mahube. Ke nako ya go naganišiša le go phafoga moyeng, go bea segalo sa letšatši le le tlago. Webosaete ya rena e netefatša gore ga o ke o foša motsotso wo o mokgethwa, e fana ka dinako tše di nepagetšego tša thapelo ya Fajr tšeo di rulagantšwego go ya ka lefelo la gago le le itšego.

Go hlaba ga letšatši: Ge letšatši le hlaba, e tliša seetša le borutho lefaseng, e swantšhetša kholofelo le mpshafatšo. Go hlaba ga letšatši ga se feela tiragalo ya tlhago eupša gape ke ya moya, yeo e bontšhago go thoma ga letšatši le lefsa leo le tletšego ka dibaka. Ka segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo sa rena seo se nago le bogwera bja mosediriši, o ka latela gabonolo dinako tša go hlaba ga letšatši kae le kae moo o ka bago gona, go go dumelela go logaganya dithapelo tša gago le go thubega ga mahube.

Dhuhr (Thapelo-ya Mosegare): Dhuhr , goba Thapelo ya Mosegare wa Sekgalela, e direga ge letšatši le thoma go theoga go tšwa tlhoreng ya lona leratadimeng. E šoma bjalo ka go khutša mosegare wa sekgalela, e dumelela badumedi go itsenya gare ga mediro ya letšatši. Webosaete ya rena e netefatša gore o dula o kgokagane le motsotso wo wa bohlokwa, e fana ka dinako tše di nepagetšego tša thapelo ya Dhuhr tšeo di akaretšago lefelo la gago la bjale.

Asr (Thapelo-ya Thapama): As thapama e a tšwela pele, nako ya thapelo ya Asr e a batamela, e swaya karolo ya mafelelo ya letšatši. E šoma e le kgopotšo ya go khutša gomme o tsome tlhahlo, gaešita le gare ga go swarega ga bophelo. Ka sefala sa rena se se kwešišegago, o ka dula o tsebišwa ka dinako tša thapelo ya Asr ntle le maiteko, go go kgontšha go etiša pele bophelo bjo bobotse bja semoya kae le kae moo leeto la gago le go išago gona.

Maghrib (Thapelo-ya Mantšiboa): Bjalo ka letšatši le ina ka tlase ga leratadima, thapelo ya Maghrib e a thoma, e bontšha phetogo go tloga mosegare go ya bošegong. Ke nako ya tebogo le go naganišiša, ge badumedi ba leboga ditšhegofatšo tša letšatši. Webosaete ya rena e netefatša gore ga o ke o foša motsotso wo wa bohlokwa, e fana ka dinako tša thapelo tša Maghrib tše di nepagetšego tšeo di rulagantšwego go ya ka lefelo la gago la bjale.

Isha'a (Thapelo-ya Bosiu): Thapelo ya Isha'a, yeo e hlokomelwago ka morago ga go sobela ga letšatši, e fa motsotso wa khutšo le go itekola pele letšatši le fihla mafelelong. Ke nako ya go nyaka tshwarelo le tlhahlo, go itokišetša go khutša le go mpshafatšwa. Ka sedirišwa sa rena se se loketšego, o ka latela gabonolo dinako tša thapelo ya Isha'a go sa šetšwe gore o kae lefaseng, go netefatša gore o dula o kgokagane le tumelo ya gago kae le kae moo bophelo bo go išago gona.

Sephetho: Lefaseng leo le tletšego ka ditšhitišo le go se kgonthišege, go boloka kgokagano le tumelo ya motho go bohlokwa go feta le ge e le neng pele. Webosaete ya rena e fana ka tharollo ye e šomago, yeo e go dumelelago go latela dinako tša thapelo ntle le maiteko go ya ka lefelo la gago le le itšego. Ka tsebišo e nepagetšego le e ka botwago yeo e lego dintlheng tša menwana ya gago, o ka etiša pele bophelo bjo bobotse bja moya go sa šetšwe gore leeto la gago le lebiša kae. Dula o kgokagane, dula o le fase, gomme o tlogele sefala sa rena se go hlahle tseleng ya gago ya go ya phethagatšong ya semoya.

 • 🌞 Letšatši: Semaka seo se sa Felego Nako seo se nago le Matla ao a se nago Mellwane
 • 📖 Boemo bja Letšatši: Tlhahlo ya Nako ya Letšatši
 • 📍 Boemo bja Letšatši
 • 🌝 Ngwedi: Molekane wa Sephiri le Tiragalo ya Tlhago
 • 🚀 Go Utolla Dikgato tša Ngwedi: Leeto la go ya Ngwedi
 • 📖 Boemo bja Ngwedi: Tlhahlo ya go Kwešiša Bohlokwa bja Yona
 • 📍 Boemo bja Ngwedi
 • 🌎 Nako ya Letšatši Sešupanako sa Letšatši Kae Kae Lefatšeng
 • Nako ya Ka: Go Kwešiša Bohlokwa bja Nako Lefaseng leo le Fetogago
 • 📍 Nako ya Nnete ya Letšatši
 • 🙏 Nako e Latelago ya Thapelo
 • 🌐 GPS: History ya go Sepelasepela go ya go dipono tše mpsha. Utolla Matla!
 • 🏠 Letlakala la Gae: Nako ya Sebele ya Letšatši le Ngwedi
 • ℹ️ Tshedimošo ka ga Letšatši la Sebele le ngwedi Nako
 • 🏖️ Letšatši le Bophelo bja gago
 • 🌦️ Sebaka sa ka sa Boemo bja Leratadima bja Selegae
 • ✍️ Diphetolelo tša Maleme a Lefase ka Bophara
 • 💰 Bathekgi le Meneelo
 • 🌍 Lefase la Rena le Le Makatšago Le sedirišwa sa go bala tšhupamabaka ya baagi
 • 🌍 Lefase la Rena le Le Makatšago Le sedirišwa sa go bala tšhupamabaka ya baagi
 • ka sepedi

 • 🌞 Letšatši: Semaka seo se sa Felego Nako seo se nago le Matla ao a se nago Mellwane
 • ka sepedi

 • 📖 Boemo bja Letšatši: Tlhahlo ya Nako ya Letšatši
 • ka sepedi

 • 🌝 Ngwedi: Molekane wa Sephiri le Tiragalo ya Tlhago
 • ka sepedi

 • 🚀 Go Utolla Dikgato tša Ngwedi: Leeto la go ya Ngwedi
 • ka sepedi

 • 📖 Boemo bja Ngwedi: Tlhahlo ya go Kwešiša Bohlokwa bja Yona
 • ka sepedi

 • 🌎 Nako ya Letšatši Sešupanako sa Letšatši Kae Kae Lefatšeng
 • ka sepedi

 • Nako ya Ka: Go Kwešiša Bohlokwa bja Nako Lefaseng leo le Fetogago
 • ka sepedi

 • 🌐 GPS: Histori ya go Sepelasepela go ya go dipono tše mpsha. Utolla Matla!
 • ka sepedi

 • 🕌 Dula o Kgokagantšwe le Dinako tša Thapelo Kae le Kae ka Sedirišwa sa Rena se se Lokilego
 • ka sepedi

 • 🏠 Letlakala la Gae: Nako ya Sebele ya Letšatši le Ngwedi
 • ka sepedi

 • ℹ️ Tshedimošo ka ga Letšatši la Sebele le ngwedi Nako
 • ka sepedi

 • 🏖️ Letšatši le Bophelo bja gago
 • ka sepedi

 • 🌦️ Sebaka sa ka sa Boemo bja Leratadima bja Selegae
 • ka sepedi

 • ✍️ Diphetolelo tša Maleme a Lefase ka Bophara
 • ka sepedi

 • 💰 Bathekgi le Meneelo
 • ka sepedi

 • 🥰 Boitemogelo bja Modiriši bja Nako ya Letšatši ya Sebele
 • ka sepedi

 • 🌇 Swara Letšatši
 • ka sepedi

  Dula o Kgokagantšwe le Dinako tša Thapelo Kae goba Kae ka Sedirišwa sa Rena se se Lokilego
  O se ke wa fetwa ke nako ya thapelo gape! Wepesaete ya rena e fana ka dinako tša thapelo tše di nepagetšego tša Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, le Isha'a tšeo di rulagantšwego go ya ka lefelo la gago. Dula o kgokagane le tumelo ya gago, go sa šetšwe gore bophelo bo go iša kae.

  Le ka mohla o se ke wa fetwa ke nako ya thapelo gape! Webosaete ya rena e fana ka dinako tše di nepagetšego tša thapelo tša Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, le Isha'a tšeo di rulagantšwego go ya ka lefelo la gago. Dula o kgokagane le tumelo ya gago, go sa šetšwe gore bophelo bo go iša kae.