Ku paluxa swiyenge swa N'weti Riendzo ro ya eN'wetini

Vuxokoxoko mayelana na riendzo ro ya eN’wetini:
N’weti, munghana wa Misava wa le tilweni, wu cina hi xirhendzevutani xo tsakisa xa swiyenge, xin’wana na xin’wana xi nyika xivono xo hlawuleka eka vahlaleri va tinyeleti. Ku suka eka n’weti lowuntshwa lowu nga twisisekiki ku ya eka n’weti lowu heleleke lowu hatimaka ni n’weti wa n’weti lowu hungutaka hi ndlela leyi tumbeleke, laha hi lavisisa mintiyiso leyi twisisekaka hi ku olova malunghana ni swiyenge leswi tsakisaka swa N’weti, ku vonaka ka wona, makhanikhi ya le tilweni ni swiendlakalo leswi nga tolovelekangiki swa n’weti.
U nga tirhisa wachi ya hina ya wachi ya Xiyimo xa N’weti ivi u kambela, hi xikombiso, rini n’weti lowu landzelaka lowu heleleke naswona vona mpfhuka ku ya eka n’weti.

Swiyenge swa N’weti:

🌑 N'weti Lowuntshwa: Hi nkarhi lowu, n'weti a wu vonaki, wu tumbele emunyameni, hikuva tlhelo ra wona leri voningeriweke ri hundzuriwile emisaveni.

🌒 Waxing crescent ya xirhendzevutani: Waxing narrow crescent yi fungha masungulo ya riendzo ra n'weti kuya eka n'weti lowu heleleke.

🌓 Kotara yo sungula: Hafu ya xikandza xa n'weti yi voningeriwile, yi fana na xirhendzevutana xa le xikarhi exibakabakeni xa vusiku.

🌔 N’weti lowu nga ni wax: N’weti wu ya emahlweni wu wax naswona wu kombisa xiphemu lexikulu lexi voningeriweke loko wu tshinela eka n’weti lowu heleleke.

🌝 N'weti lowu heleleke: N'weti wu hi pfilunganya hi ku vonakala ka wona loku hetisekeke naswona wu voninga exibakabakeni.

🌔 N’weti lowu hungutaka: Xiphemu lexi voningeriweke xa n’weti hakatsongo-tsongo xi sungula ku hunguteka hi ku helela.

🌗 Kotara yo hetelela: Xirhendzevutani xi vonaka xi voningeriwile, xi fana na xirhendzevutani xa vumbirhi, kambe xi ri eka tlhelo leri hambaneke.

🌘 N’weti wa N’weti lowu hungutaka: Ku vonakala ka N’weti ku hunguteka ku ya emahlweni, naswona i xisirhelelo xo olova xa crescent xa N’weti ntsena lexi vonakaka xi nga si nyamalala xi tlhelela emunyameni.

N'weti Lowuntshwa, Waxing crescent, Kotara yo sungula, Waxing N'weti, N'weti lowu heleleke, N'weti lowu hungutaka, Kotara yo hetelela, Waning Crescent
N'weti Lowuntshwa, Waxing crescent, Kotara yo sungula, Waxing N'weti, N'weti lowu heleleke, N'weti lowu hungutaka, Kotara yo hetelela, Waning Crescent

Xifaniso lexi xi huma eka tluka ra Wikipedia laha u nga hlayaka swo tala hi swiyenge swa n’weti.

Ku cinca ka siku na siku eka swiyenge swa n'weti: Ku languteka ka n'weti ku cinca hakatsongotsongo siku rin'wana na rin'wana loko wu ri karhi wu famba hi swiyenge swa wona. N’weti wu famba hi xiringaniso xa 12-13 degrees kuya evuxeni exibakabakeni siku na siku naswona xiphemu xa wona xi cinca hakatsongotsongo.

Ku vonaka ka n’weti exibakabakeni: N’weti minkarhi yin’wana a wu vonaki masiku yo hlayanyana hikwalaho ka xiyimo xa wona loko wu pimanisiwa na dyambu na misava. Hi nkarhi wa n’weti lowuntshwa, tlhelo leri voningeriweke ri kombetela ekule na hina, ri endla leswaku ri nga vonaki. Ku vonakala ka yona kunga tlhela ku khumbeka hi swin’wana, kufana na swiyimo swa maxelo, ku thyakisa ku vonakala xikan’we naku kavanyeteka ka xibakabaka. Hi hala tlhelo, N’weti wu nga vonaka nkarhi wo leha, ngopfu-ngopfu hi nkarhi wa ti-supermoon leti nga ni waxing ni tin’weti leti heleleke, loko tlhelo ra wona leri voningeriweke ri vonaka exibakabakeni xa vusiku.

Riendzo ra n'weti na mpfhuka wa wona: N'weti wu rhendzeleka na misava hi ku rhendzeleka ka elliptical, swi teka kwalomu ka 27.3 wa masiku ku hetisa ku rhendzeleka kun'we. Eka mpfhuka wa xiringaniso wa kwalomu ka 384,400 wa tikhilomitara (238,900 wa tikhilomitara) ku suka eMisaveni, ku va N’weti wu ri ekusuhi swi khumba ku languteka ni vukulu bya wona. Hi nkarhi wa supermoon, loko n’weti wu ri ekusuhi swinene na Misava, wu nga vonaka wu ri wukulu no vangama, kasi ekule wu vonaka wu ri wutsongo nyana.

13 full N'weti years: Eka swiyimo leswi nga tolovelekangiki, ku nga va na 13 wa tin’weti leti heleleke hi lembe ematshan’wini ya 12. Xirhendzevutani xa n’weti xi teka kwalomu ka 29.5 wa masiku, leswi vulaka leswaku minkarhi yin’wana ku va na n’weti lowu heleleke lowu engetelekeke endzeni eka n’hweti yin’we ya khalendara. Xiendlakalo lexi xa le tilweni, lexi talaka ku vuriwa "n'weti wa wasi", xi engetela ku khumba ka vuxisi na ku loya eka vusiku bya hina.

Ku sirheleriwa ka dyambu: Ku sirheleriwa ka dyambu i swiendlakalo leswi nga tolovelekangiki leswi humelelaka loko dyambu, misava na n’weti swi ringanisiwile eka swiyimo swo karhi. Ku sirheleriwa ka dyambu ku humelela loko N’weti wu hundza exikarhi ka Dyambu ni Misava ivi wu hoxa ndzhuti wa wona eka pulanete ya hina. Ku sirheleriwa ka n’weti ku humelela loko Misava yi fika exikarhi ka Dyambu na N’weti, leswi endlaka leswaku N’weti wu funengetiwa hi muhlovo wo tshwuka. Hi vona xiringaniso xa ku sirheleriwa ka dyambu kambirhi ku ya eka mune (hinkwaswo ka n’weti na dyambu) hi lembe ku ya hi ku ringanana ka swilo leswi swa le tilweni.

Ku ya emahlweni ka riendzo swin’we na n’weti: Swiyenge swa n’weti, ku suka eka n’weti lowuntshwa ku ya eka n’weti lowu heleleke na ku tlula, swi nyika riendzo ro tsakisa ro ya exibakabakeni xa hina xa vusiku. Ku twisisa ku cinca ka xirhendzevutani xa n’weti, maendlelo ya ku langutisisa, makhanikhi ya le tilweni ni swiendlakalo leswi nga tolovelekangiki swa n’weti swi hi pfumelela ku tlangela swihlamariso swa vuako hinkwabyo. Kutani nkarhi lowu taka loko u languta ehenhla u vona n’weti, pfumelela ku saseka ka wona ku ku tsundzuxa hi ncino wa le tilweni lowu nga laha henhla na swihundla leswi yimeleke ku lavisisiwa.

🌞 Dyambu Xihlamariso lexi nga hundzeriwiki hi nkarhi lexi nga na Matimba lama nga riki na ndzilakano

📖 Xiyimo xa Dyambu Xiletelo xa nkarhi wa Dyambu

📍 Xiyimo xa Dyambu

🌝 N’weti I Munghana wa Xihundla na Xiendlakalo xa Ntumbuluko

📖 Xiyimo xa N’weti Nkongomiso wo Twisisa Nkoka wa wona

📍 Xiyimo xa N’weti

🌎 Nkarhi wa Dyambu Wachi ya Dyambu Kuma Nkarhi Wa Wena Wa Dyambu lowu Kongomeke Kun’wana Na Kun’wana eMisaveni

Nkarhi Wa Mina Ku Twisisa Nkoka wa Nkarhi eMisaveni Leyi Cincaka

📍 Nkarhi wa Ntiyiso wa Dyambu

🌐 GPS: Matimu ya ku Famba-famba ku ya eka swiyimo leswintshwa. Kuma Matimba!

🏠 Xichayachayana xa Dyambu pheji ya le kaya

ℹ️ Xichayachayana xa Dyambu vuxokoxoko

🏖️ Dyambu na Rihanyo ra wena

✍️ Vuhundzuluxeri bya Tindzimi

🌦️ Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu

💰 Vaseketeri ni minyikelo

🌍 Misava Ya Hina Yo Hlamarisa, Na vanhu clock calculator

🌍 Misava Ya Hina Yo Hlamarisa, Na vanhu clock calculator Hi Xitsonga

🌞 Dyambu Hi Xitsonga

📖 Xiyimo xa Dyambu vuxokoxoko Hi Xitsonga

🌝 N’weti Hi Xitsonga

🚀 Ku paluxa swiyenge swa N’weti Hi Xitsonga

📖 Xiyimo xa N’weti vuxokoxoko Hi Xitsonga

🌎 Nkarhi wa xiviri wa dyambu wachi Hi Xitsonga

Nkarhi Wa Mina Hi Xitsonga

🌐 Ndhawu ya wena ya GPS Hi Xitsonga

🏠 Xichayachayana xa Dyambu pheji ya le kaya Hi Xitsonga

ℹ️ Xichayachayana xa Dyambu vuxokoxoko Hi Xitsonga

🏖️ Dyambu na Rihanyo ra wena Hi Xitsonga

🌦️ Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu Hi Xitsonga

✍️ Vuhundzuluxeri bya Tindzimi Hi Xitsonga

💰 Vaseketeri ni minyikelo Hi Xitsonga

🥰 Xichayachayana xa Dyambu Ntokoto wa Mutirhisi Hi Xitsonga

🌇 Khoma Dyambu Hi Xitsonga

Ku paluxa swiyenge swa N'weti Riendzo ro ya eN'wetini
N’weti Lowuntshwa, Waxing crescent, Kotara yo sungula, Waxing N'weti, N’weti lowu heleleke, N’weti lowu hungutaka, Kotara yo hetelela, Waning Crescent, Ku hambana na N’weti, Ku Sirheleriwa ka N’weti, N’weti wa Blue

N’weti Lowuntshwa, Waxing crescent, Kotara yo sungula, Waxing N'weti, N’weti lowu heleleke, N’weti lowu hungutaka, Kotara yo hetelela, Waning Crescent, Ku hambana na N’weti, Ku Sirheleriwa ka N’weti, N’weti wa Blue