Vaseketeri ni Minyikelo

Eka minkarhi leyi yi nga tiyisekiki na leyi tshamaka yi ri karhi yi cinca, nkoka wa mahungu lama tshembekaka a wu nge tekeriwi ehansi. Hi yona mhaka leyi hi ku tisaka eka wachi ya dyambu ya xiviri, webusayiti laha u nga kambelaka hi ku olova Nkarhi wa wena wa Dyambu wa xiviri, Ku Huma na Ku Pfuka ka Dyambu loku taka, hambi ku ri ku lavisisa xivumbeko lexi kongomeke na xiyimo xa N’weti.

Sayiti ya hina yi koka rinoko ra vayingiseri vo hambana ku suka emisaveni hinkwayo, hinkwavo va avelana ku tlangela loku fanaka eka ku saseka ka Dyambu na N’weti.

Vaseketeri

Hi lava tikhamphani hi xihatla ku seketela webusayiti ya hina ya Nkarhi wa dyambu wa Xiviri, leyi kongomisiweke eka Dyambu na N’weti. Tanihi muxavisi, xinavetiso xa khamphani ya wena xi ta kombisiwa swinene etlhelo ka Nkarhi wa ntiyiso wa dyambu, Xiyimo xa Dyambu, na Xiyimo xa N’weti swihlayela. Hi nga ha tlhela hi kombisa xiga xa khamphani ya wena hi tindzimi ta 132 to hambana, hi kurisa ku paluxiwa ka brand ya wena.

Hi rhumeleni email: info (at) realsuntime.com

Minyikelo

Minyikelo na yona ya tlangeriwa swinene, tanihileswi yi hoxaka xandla eku hlayiseni ka webusayiti leyi, yi seketela matirhelo ya hina ya mabindzu lamatsongo, na ku seketela hi timali nhluvukiso lowu yaka emahlweni wa nkarhi lowu taka.

Loko Dyambu na N’weti swi ri swiendlakalo swa misava hinkwayo, un’wana na un’wana wa hina u kuma Nkarhi wa yena wo hlawuleka wa Dyambu na xiyimo xa N’weti hi ku ya hi ndhawu ya hina eka misava hinkwayo.

Joyina Ntlawa wa Nkarhi wa Dyambu wa Xiviri ku tihlanganisa na van’wana na ku avelana ntokoto wa wena wa ku languta Dyambu.

Ku kuma vuxokoxoko byo tala, endzela Website ya Nkarhi wa Dyambu wa Xiviri wa Facebook laha u nga kumaka rifuwo ra vuxokoxoko byo angarhela.

🌞 Dyambu Xihlamariso lexi nga hundzeriwiki hi nkarhi lexi nga na Matimba lama nga riki na ndzilakano

📖 Xiyimo xa Dyambu Xiletelo xa nkarhi wa Dyambu

📍 Xiyimo xa Dyambu

🌝 N’weti I Munghana wa Xihundla na Xiendlakalo xa Ntumbuluko

🚀 Ku paluxa swiyenge swa N'weti Riendzo ro ya eN'wetini

📖 Xiyimo xa N’weti Nkongomiso wo Twisisa Nkoka wa wona

📍 Xiyimo xa N’weti

🌎 Nkarhi wa Dyambu Wachi ya Dyambu Kuma Nkarhi Wa Wena Wa Dyambu lowu Kongomeke Kun’wana Na Kun’wana eMisaveni

Nkarhi Wa Mina Ku Twisisa Nkoka wa Nkarhi eMisaveni Leyi Cincaka

📍 Nkarhi wa Ntiyiso wa Dyambu

🕌 Tshama U Hlanganile Na Minkarhi Ya Xikhongelo Kun’wana Na Kun’wana Hi Xitirhisiwa Xa Hina Lexi Olovekaka

🙏 Nkarhi Wa Xikhongelo Lexi Landzelaka

🌐 GPS: Matimu ya ku Famba-famba ku ya eka swiyimo leswintshwa. Kuma Matimba!

🏠 Xichayachayana xa Dyambu pheji ya le kaya

ℹ️ Xichayachayana xa Dyambu vuxokoxoko

🏖️ Dyambu na Rihanyo ra wena

✍️ Vuhundzuluxeri bya Tindzimi

🌦️ Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu

🌍 Misava Ya Hina Yo Hlamarisa, Na vanhu clock calculator

🌍 Misava Ya Hina Yo Hlamarisa, Na vanhu clock calculator Hi Xitsonga

🌞 Dyambu Hi Xitsonga

📖 Xiyimo xa Dyambu vuxokoxoko Hi Xitsonga

🌝 N’weti Hi Xitsonga

🚀 Ku paluxa swiyenge swa N’weti Hi Xitsonga

📖 Xiyimo xa N’weti vuxokoxoko Hi Xitsonga

🌎 Nkarhi wa xiviri wa dyambu wachi Hi Xitsonga

Nkarhi Wa Mina Hi Xitsonga

🌐 Ndhawu ya wena ya GPS Hi Xitsonga

🕌 Tshama U Hlanganile Na Minkarhi Ya Xikhongelo Kun’wana Na Kun’wana Hi Xitirhisiwa Xa Hina Lexi Olovekaka Hi Xitsonga

🏠 Xichayachayana xa Dyambu pheji ya le kaya Hi Xitsonga

ℹ️ Xichayachayana xa Dyambu vuxokoxoko Hi Xitsonga

🏖️ Dyambu na Rihanyo ra wena Hi Xitsonga

🌦️ Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu Hi Xitsonga

✍️ Vuhundzuluxeri bya Tindzimi Hi Xitsonga

💰 Vaseketeri ni minyikelo Hi Xitsonga

🥰 Xichayachayana xa Dyambu Ntokoto wa Mutirhisi Hi Xitsonga

🌇 Khoma Dyambu Hi Xitsonga

A Ku Vonakala Dyambu

Ringeta Xichayachayana xa dyambu
Nkarhi wa Xiviri wa Dyambu, Nkarhi wa Ntiyiso wa Dyambu, Ku Pfuka ka Dyambu, Ku Huma ka Dyambu, Xichayachayana xa Dyambu lexi Fambafambaka, Ndhawu ya Nkarhi wa Ndhawu, Nhlikanhi wa Dyambu, Ku vekiwa ka Sisiteme ya Ndhawu ya Misava Hinkwayo, Nkarhi wa ku Hlayisa Nkarhi wa Nhlikanhi, Xivoni xa Dyambu xa Nkarhi wa Xiviri, Ku Pfuka ka Dyambu Ekusuhi na Mina

Nkarhi wa Xiviri wa Dyambu, Nkarhi wa Ntiyiso wa Dyambu, Ku Pfuka ka Dyambu, Ku Huma ka Dyambu, Xichayachayana xa Dyambu lexi Fambafambaka, Ndhawu ya Nkarhi wa Ndhawu, Nhlikanhi wa Dyambu, Ku vekiwa ka Sisiteme ya Ndhawu ya Misava Hinkwayo, Nkarhi wa ku Hlayisa Nkarhi wa Nhlikanhi, Xivoni xa Dyambu xa Nkarhi wa Xiviri, Ku Pfuka ka Dyambu Ekusuhi na Mina


Ku tlula awara ku hambana exikarhi ka Nkarhi wa Ndhawu na Nkarhi wa Dyambu wa Ntiyiso hikuva nkarhi wa nhlikanhi.