Tshama U Hlanganile Na Minkarhi Ya Xikhongelo Kun’wana Na Kun’wana hi Xitirhisiwa Xa Hina Lexi Olovekaka

Xingheniso xa Minkarhi ya Xikhongelo: Eka mpfilumpfilu wa vutomi bya manguva lawa, swa olova ku lahlekeriwa hi nkarhi, ngopfu-ngopfu loko swi ta eka minkarhi ya ku hlangana ka moya. Xikhongelo, ku nga ribye ra xisekelo ra vukhongeri byo tala, xi nyika nchavelelo ni nkongomiso siku hinkwaro. Hambiswiritano, leswi minkarhi yo hambana-hambana ya xikhongelo yi lawuriwaka hi ndhawu ya ntivo-misava ni swiyimiso leswi cinca-cincaka, ku tshama ehenhla ka minkarhi leyi ya nkoka swi nga va ntlhontlho. Kambe u nga chavi, tani hi leswi webusayiti ya hina yi nyikaka ntlhantlho lowu nga na swiphiqo ku ku pfuna ku landzelela minkarhi ya xikhongelo ku nga khathariseki leswaku u kwihi emisaveni. Pfumelela ntsena swiletelo swa ndhawu ya Global Positioning System (GPS) eka ndhawu ya wena ya sweswi, naswona xitirhisiwa xa hina xi ta ku nyika minkarhi leyi kongomeke ya xikhongelo ya siku.

Fajr (Xikhongelo xa Nimixo): The Xikhongelo xa Fajr xi fungha masungulo ya siku naswona xi tlangeriwa ku nga si va ni nhlikanhi. I nkarhi wa ku anakanyisisa ni ku pfuka ka moya, ku veka thoni ya siku leri taka. Website ya hina yi tiyisisa leswaku a wu nge pfuki u hundziwe hi nkarhi lowu wo kwetsima, yi nyika minkarhi leyi kongomeke ya xikhongelo xa Fajr leyi endleriweke ndhawu ya wena yo karhi.

Ku huma ka dyambu: Loko dyambu ri ri karhi ri huma, wu tisa ku vonakala ni ku kufumela emisaveni, wu fanekisela ntshembo ni ku pfuxetiwa. Ku huma ka dyambu a hi xiendlakalo xa ntumbuluko ntsena kambe i xiendlakalo xa moya, lexi kombisaka ku sungula ka siku lerintshwa leri taleke hi minkarhi. Hi xitirhisiwa xa hina lexi olovaka ku tirhisa, u nga landzelela hi ku olova minkarhi ya ku huma ka dyambu kun’wana na kun’wana laha u nga vaka kona, leswi ku pfumelelaka ku ringanisa swikhongelo swa wena na ku pfuka ka dyambu.

Dhuhr (Xikhongelo xa Madyambu): Dhuhr , kumbe Xikhongelo xa Madyambu, xi humelela loko dyambu ri sungula ku rhelela ri suka enhlohlorhini ya rona exibakabakeni. Swi tirha tanihi ku yimanyana ka ninhlikanhi, leswi pfumelelaka vapfumeri ku tihlanganisa exikarhi ka mintirho ya siku. Website ya hina yi tiyisisa leswaku u tshama u hlanganisiwile eka nkarhi lowu wa nkoka, yi nyikela minkarhi leyi kongomeke ya xikhongelo xa Dhuhr leyi hlamuselaka ndhawu ya wena ya sweswi.

Asr (Xikhongelo xa Madyambu): As madyambu ya ya emahlweni, nkarhi wa xikhongelo xa Asr wa tshinela, wu fungha xiphemu xo hetelela xa siku. Swi tirha tanihi xitsundzuxo xo yimanyana ni ku lava nkongomiso, hambi ku ri exikarhi ka ku khomeka evuton’wini. Hi pulatifomo ya hina leyi twisisekaka, u nga tshama u ri karhi u tivisiwa handle ko endla matshalatshala hi minkarhi ya xikhongelo xa Asr, leswi endlaka leswaku u kota ku rhangisa vuhlayiseki bya moya kun’wana na kun’wana laha riendzo ra wena ri ku yisaka kona.

Maghrib (Xikhongelo xa Madyambu): As dyambu ri dzika ehansi ka xibakabaka, xikhongelo xa Maghrib xa sungula, xi kombisa ku cinca ku suka ninhlikanhi ku ya nivusiku. I nkarhi wo tlangela na ku anakanyisisa, tani hi leswi vapfumeri va kombisaka ku khensa eka mikateko ya siku. Website ya hina yi tiyisisa leswaku a wu nge pfuki u hundziwe hi nkarhi lowu wa nkoka, yi nyika minkarhi leyi kongomeke ya xikhongelo xa Maghrib leyi endleriweke ndhawu ya wena ya sweswi.

Isha'a (Xikhongelo xa Vusiku): Xikhongelo xa Isha'a, lexi hlayisiwaka endzhaku ka ku pela ka dyambu, xi nyika nkarhi wo rhula na ku tilanguta siku ri nga si fika emakumu. I nkarhi wo lava ku rivaleriwa na nkongomiso, ku tilulamisela ku wisa na ku pfuxetiwa. Hi xitirhisiwa xa hina xo olova, u nga landzelela minkarhi ya xikhongelo xa Isha’a hi ku olova ku nga khathariseki leswaku u kwihi emisaveni, ku tiyisisa leswaku u tshama u hlanganisiwile na ripfumelo ra wena kun’wana na kun’wana laha vutomi byi ku yisaka kona.

Mahetelelo: Emisaveni leyi taleke hi swiphiqo na ku nga tiyiseki, ku hlayisa vuxaka na ripfumelo ra munhu i swa nkoka ku tlula rini na rini. Website ya hina yi nyikela ntlhantlho lowu tirhaka, lowu ku pfumelelaka ku landzelela minkarhi ya xikhongelo handle ko endla matshalatshala hi ku ya hi ndhawu ya wena yo karhi. Loko u ri ni rungula leri kongomeke ni leri tshembekaka emavokweni ya wena, u nga rhangisa vuhlayiseki bya moya ku nga khathariseki leswaku riendzo ra wena ri yisa kwihi. Tshama u hlanganisiwile, tshama u ri ehansi, naswona pfumelela pulatifomo ya hina yi ku kongomisa endleleni ya wena yo ya eku hetisekeni ka moya.

 • 🌞 Dyambu Xihlamariso lexi nga hundzeriwiki hi nkarhi lexi nga na Matimba lama nga riki na ndzilakano
 • 📖 Xiyimo xa Dyambu Xiletelo xa nkarhi wa Dyambu
 • 📍 Xiyimo xa Dyambu
 • 🌝 N’weti I Munghana wa Xihundla na Xiendlakalo xa Ntumbuluko
 • 🚀 Ku paluxa swiyenge swa N'weti Riendzo ro ya eN'wetini
 • 📖 Xiyimo xa N’weti Nkongomiso wo Twisisa Nkoka wa wona
 • 📍 Xiyimo xa N’weti
 • 🌎 Nkarhi wa Dyambu Wachi ya Dyambu Kuma Nkarhi Wa Wena Wa Dyambu lowu Kongomeke Kun’wana Na Kun’wana eMisaveni
 • Nkarhi Wa Mina Ku Twisisa Nkoka wa Nkarhi eMisaveni Leyi Cincaka
 • 📍 Nkarhi wa Ntiyiso wa Dyambu
 • 🙏 Nkarhi Wa Xikhongelo Lexi Landzelaka
 • 🌐 GPS: Matimu ya ku Famba-famba ku ya eka swiyimo leswintshwa. Kuma Matimba!
 • 🏠 Xichayachayana xa Dyambu pheji ya le kaya
 • ℹ️ Xichayachayana xa Dyambu vuxokoxoko

 • 🏖️ Dyambu na Rihanyo ra wena
 • ✍️ Vuhundzuluxeri bya Tindzimi
 • 🌦️ Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu
 • 💰 Vaseketeri ni minyikelo
 • 🌍 Misava Ya Hina Yo Hlamarisa, Na vanhu clock calculator
 • 🌍 Misava Ya Hina Yo Hlamarisa, Na vanhu clock calculator
 • Hi Xitsonga

 • 🌞 Dyambu
 • Hi Xitsonga

 • 📖 Xiyimo xa Dyambu vuxokoxoko
 • Hi Xitsonga

 • 🌝 N’weti
 • Hi Xitsonga

 • 🚀 Ku paluxa swiyenge swa N’weti
 • Hi Xitsonga

 • 📖 Xiyimo xa N’weti vuxokoxoko
 • Hi Xitsonga

 • 🌎 Nkarhi wa xiviri wa dyambu wachi
 • Hi Xitsonga

 • Nkarhi Wa Mina
 • Hi Xitsonga

 • 🌐 Ndhawu ya wena ya GPS
 • Hi Xitsonga

 • 🕌 Tshama U Hlanganile Na Minkarhi Ya Xikhongelo Kun’wana Na Kun’wana Hi Xitirhisiwa Xa Hina Lexi Olovekaka
 • Hi Xitsonga

 • 🏠 Xichayachayana xa Dyambu pheji ya le kaya
 • Hi Xitsonga

  ℹ️ Xichayachayana xa Dyambu vuxokoxokoHi Xitsonga

 • 🏖️ Dyambu na Rihanyo ra wena
 • Hi Xitsonga

 • 🌦️ Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu
 • Hi Xitsonga

 • ✍️ Vuhundzuluxeri bya Tindzimi
 • Hi Xitsonga

 • 💰 Vaseketeri ni minyikelo
 • Hi Xitsonga

 • 🥰 Xichayachayana xa Dyambu Ntokoto wa Mutirhisi
 • Hi Xitsonga

 • 🌇 Khoma Dyambu
 • Hi Xitsonga

  A Ku Vonakala Dyambu

  Tshama U Hlanganile Na Minkarhi Ya Xikhongelo Kun’wana Na Kun’wana Hi Xitirhisiwa Xa Hina Lexi Olovekaka
  U nga ha hundziwi hi nkarhi wa xikhongelo nakambe! Webusayiti ya hina yi nyika minkarhi ya xikhongelo leyi kongomeke ya Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, na Isha'a leyi lulamisiweke eka ndhawu ya wena. Tshama u hlanganisiwile na ripfumelo ra wena, ku nga khathariseki leswaku vutomi byi ku yisa kwihi.

  U nga ha pfuki u hundzile hi nkarhi wa xikhongelo nakambe! Website ya hina yi nyika minkarhi leyi kongomeke ya xikhongelo xa Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, na Isha’a leyi endleriweke ndhawu ya wena. Tshama u hlanganisiwile na ripfumelo ra wena, ku nga khathariseki leswaku vutomi byi ku yisa kwihi.