Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu

Vuprofeta bya maxelo Eka vuprofeta lebyi nga laha hansi, u nga vona vuprofeta bya vhiki leri taka ku ringana masiku ya nkombo, mahiselo ya le hansi na ya le henhla, tlhelo ra moya na matimba, UV index eka xikalo kusuka eka zero weak kuya eka khume-n’we wa matimba swinene ya UV radiation, kutsakama ka moya, nkarhi wa mpfula, xikan’we na data ya ntshikelelo wa barometric wa siku.

Mepe lowu a wu na tindhawu leti kongomeke ta dzana ra tiphesente, ntsena doroba ra le kusuhi, xifundzha kumbe tiko. Kambe yi nga zoomiwa kwalomu ka ku ya fika ehenhla ka misava. Hi ndlela leyi u nga tshinela ekusuhi ni ndhawu ya wena n’wini.

Sayiti ya mina ya Maxelo ya laha kaya yi ku nyika vuxokoxoko bya nkoka eku lunghiseleleni ka vutomi bya siku na siku.
Ku vhumbha loku Mepe wa maxelo wu hi pfuna ku twisisa leswaku i swiyimo swa maxelo swa muxaka muni leswi hi nga swi langutelaka hi siku ro karhi.
Ti nyika vuxokoxoko bya, xikombiso, ku vonakala ka dyambu, mahiselo, rivilo ra moya, nhlayo ya mapapa na mpfula hi awara.
Rungula leri ra vuprofeta ri hi pfuna ku hlawula swiambalo leswi faneleke, ku hlela mintirho ya le handle ni ku lunghiselela ku vhumbha ka maxelo yo biha swinene.

Xin’wana xa swiphemu swa nkoka swinene swa mahungu lawa mepe lowu wa maxelo wu ma nyikaka i, Nkarhi wa ku vonakala ka dyambu, tiawara ta ku vonakala ka dyambu Vangama swi khumba hi ku kongoma ndlela leyi hi titwaka ha yona ni mpimo wa matimba.
Mepe lowu wa maxelo wa vuprofeta wu kombisa leswaku i tiawara tingani hi nkarhi wa nhlikanhi dyambu ri ta vonaka ri ri endzhaku ka mapapa. Rungula leri ri hi pfuna ku hlela nkarhi wa le handle ni ku tirhisa hi ndlela leyinene ya minkarhi ya dyambu.

Data ya mahiselo nakambe i swa nkoka swinene eku hleleni ka vutomi bya siku na siku. Sweswi hi nga tlhela hi vona leswaku i mahiselo wahi lawa hi nga ma langutelaka eka masiku lama taka. Leswi swi hi pfuna ku ambala hi ndlela leyi faneleke. Mahiselo ya tlhela ya khumba swilo swin’wana, swo tanihi ku hisa kumbe ku titimela endzeni ka yindlu. Eka mepe, u nga vona ku vhumbha ka mahiselo hi awara, tiawara tin’wana ni tin’wana tinharhu eka vhiki leri taka.

Swidzedze swa moya, Data ya Mapapa na Mpfula i swa nkoka swinene loko u kunguhata mintirho ya le handle, leswaku i swidzedze swa njhani leswi taka, leswaku i mapapa mangani lawa u faneleke u ma langutela na loko mpfula yi ta na. Rungula leri ri hi pfuna ku hlawula swilo leswi faneleke eka migingiriko ya le handle, ku fana na ku tsutsuma, ku khandziya swikanyakanya kumbe ku khandziya xikepe. Moya wa matimba ku tlula mpimo wu nga khumba vuhlayiseki naswona wu lava vuxiyaxiya. Eka mepe, u nga ha tlhela u vona ku vhumbha ka papa na mpfula hi awara, tiawara tin’wana na tin’wana tinharhu eka vhiki leri taka.

Leyi sayiti ya mina ya maxelo ya vuprofeta bya laha kaya ya chavisa swinene, u nga kurisa no hunguta eka mepe no kuma maxelo ya ndhawu ku suka kun’wana na kun’wana emisaveni, u yi bukumarka kumbe u yi veka tanihi xifaniso kunene eka tluka ra wena ra le kaya ra movha.

Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu leyi nyikiweke hi meteoblue + OpenWeather

🌞 Dyambu Xihlamariso lexi nga hundzeriwiki hi nkarhi lexi nga na Matimba lama nga riki na ndzilakano

📖 Xiyimo xa Dyambu Xiletelo xa nkarhi wa Dyambu

📍 Xiyimo xa Dyambu

🌝 N’weti I Munghana wa Xihundla na Xiendlakalo xa Ntumbuluko

🚀 Ku paluxa swiyenge swa N'weti Riendzo ro ya eN'wetini

📖 Xiyimo xa N’weti Nkongomiso wo Twisisa Nkoka wa wona

📍 Xiyimo xa N’weti

🌎 Nkarhi wa Dyambu Wachi ya Dyambu Kuma Nkarhi Wa Wena Wa Dyambu lowu Kongomeke Kun’wana Na Kun’wana eMisaveni

Nkarhi Wa Mina Ku Twisisa Nkoka wa Nkarhi eMisaveni Leyi Cincaka

📍 Nkarhi wa Ntiyiso wa Dyambu

🕌 Tshama U Hlanganile Na Minkarhi Ya Xikhongelo Kun’wana Na Kun’wana Hi Xitirhisiwa Xa Hina Lexi Olovekaka

🙏 Nkarhi Wa Xikhongelo Lexi Landzelaka

🌐 GPS: Matimu ya ku Famba-famba ku ya eka swiyimo leswintshwa. Kuma Matimba!

🏠 Xichayachayana xa Dyambu pheji ya le kaya

ℹ️ Xichayachayana xa Dyambu vuxokoxoko

🏖️ Dyambu na Rihanyo ra wena

✍️ Vuhundzuluxeri bya Tindzimi

💰 Vaseketeri ni minyikelo

🌍 Misava Ya Hina Yo Hlamarisa, Na vanhu clock calculator

🌍 Misava Ya Hina Yo Hlamarisa, Na vanhu clock calculator Hi Xitsonga

🌞 Dyambu Hi Xitsonga

📖 Xiyimo xa Dyambu vuxokoxoko Hi Xitsonga

🌝 N’weti Hi Xitsonga

🚀 Ku paluxa swiyenge swa N’weti Hi Xitsonga

📖 Xiyimo xa N’weti vuxokoxoko Hi Xitsonga

🌎 Nkarhi wa xiviri wa dyambu wachi Hi Xitsonga

Nkarhi Wa Mina Hi Xitsonga

🌐 Ndhawu ya wena ya GPS Hi Xitsonga

🕌 Tshama U Hlanganile Na Minkarhi Ya Xikhongelo Kun’wana Na Kun’wana Hi Xitirhisiwa Xa Hina Lexi Olovekaka Hi Xitsonga

🏠 Xichayachayana xa Dyambu pheji ya le kaya Hi Xitsonga

ℹ️ Xichayachayana xa Dyambu vuxokoxoko Hi Xitsonga

🏖️ Dyambu na Rihanyo ra wena Hi Xitsonga

🌦️ Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu Hi Xitsonga

✍️ Vuhundzuluxeri bya Tindzimi Hi Xitsonga

💰 Vaseketeri ni minyikelo Hi Xitsonga

🥰 Xichayachayana xa Dyambu Ntokoto wa Mutirhisi Hi Xitsonga

🌇 Khoma Dyambu Hi Xitsonga

A Ku Vonakala Dyambu

Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu
Vuxokoxoko bya vuprofeta bya maxelo, Tiawara ta Dyambu, Mahiselo, Xidzedze xa Moya na Swifaniso leswi hanyaka, Nhlayo ya mpfula ya mapapa na mpfula, ku vhumbha ka maxelo yo biha swinene

Vuxokoxoko bya vuprofeta bya maxelo, Tiawara ta Dyambu, Mahiselo, Xidzedze xa Moya na Swifaniso leswi hanyaka, Nhlayo ya mpfula ya mapapa na mpfula, ku vhumbha ka maxelo yo biha swinene