Nkarhi Wa Mina Ku Twisisa Nkoka wa Nkarhi eMisaveni Leyi Cincaka

Nkarhi wa mina, Time Zone, Wachi ya dyambu, Wachi ya mati, Hourglass, Nkarhi lowu saleke wa ku pela ka dyambu, Nkarhi lowu saleke wa ku huma ka dyambu

Sweswi hi langutane na mintlhontlho yo tala emisaveni leyi cincaka hi xihatla, leswi hi siyaka hi nga tiyiseki hi leswi vumundzuku byi nga ta va kona. Exikarhi ka ku nga tiyiseki loku, nchumu wun’we wu tshama wu nga cinci: ku huma ni ku pela ka Dyambu. Webusayiti leyi yi ku nyika nkarhi wo kuma Nkarhi wa wena wa Dyambu lowu kongomeke, xikombiso xo kongoma xa Nkarhi wa Mina lowu pimiweke ku suka eka Dyambu.

Eminkarhini ya khale, vanhu a va pfumala tindlela to kumisisa nkarhi lowu kongomeke. Mintirho ya vona ya vurimi na maendlelo ya siku na siku a swi kongomisiwa hi ncincancincano wa ntumbuluko wa siku, leswi a swi lawuriwa hi ku humelela lokukulu ka ku huma na ku pela ka dyambu.

I vanhu ntsena lava vonaka ku hambana ka nkarhi exikarhi ka nkarhi lowu hundzeke, wa sweswi na wa nkarhi lowu taka. Nkarhi hi woxe i xivumbeko lexi tumbuluxiweke hi vanhu, lexi yisaka eku endliweni ka tiwachi to tala ni switirhisiwa swa elektroniki swo pima ku hundza ka wona.

Mhaka ya Tindhawu ta Nkarhi yi humelerile hi lembe xidzana ra vu 19 tani hi ndlela yo simeka sisiteme ya nkarhi ya misava hinkwayo leyi ringaniseriweke. Eka tindhawu to hambana ta nkarhi, ku nga va na ku hambana lokukulu, minkarhi yin’wana ku fika eka tiawara tinharhu, exikarhi ka nkarhi lowu Dyambu ri khavisaka xibakabaka xa le vuxeni na loko ri penda xibakabaka xa le vupeladyambu.

Tiwachi to sungula ta Dyambu, leti sunguleke kwalomu ka 3500 wa malembe, ti funghe xiendlakalo xa nkoka eka ku hlayisa nkarhi. Tiwachi ta dyambu, leti titshegeke hi xiyimo xa Dyambu ku hoxa ndzhawu yo vonikela kumbe ndzhuti eka xikalo xa xikombo, xikan’we na tiwachi ta mati na tinghilazi ta awara, swi yima tani hi vumbhoni bya masungulo ya khale ya ku pima nkarhi.

Ku sukela kwalaho nkarhi wu hundzuke xiphemu xa nkoka xa vaaki va manguva lawa. Hi ku pfuniwa hi thekinoloji ya xiyimo xa le henhla, sweswi hi nga hlayela kahle nkarhi wa dyambu, Nkarhi wa Mina, hambi ku ri loko ku nga ri na ku vonakala ka dyambu.

Nkarhi i khale wu ri nhlokomhaka ya nkoka ya ndzavisiso eka vukhongeri, filosofi na sayense. U nga hlaya swo tala hi Nkarhi Ku suka eka matluka ya Wikipedia.

🌞 Dyambu Xihlamariso lexi nga hundzeriwiki hi nkarhi lexi nga na Matimba lama nga riki na ndzilakano

📖 Xiyimo xa Dyambu Xiletelo xa nkarhi wa Dyambu

📍 Xiyimo xa Dyambu

🌝 N’weti I Munghana wa Xihundla na Xiendlakalo xa Ntumbuluko

🚀 Ku paluxa swiyenge swa N'weti Riendzo ro ya eN'wetini

📖 Xiyimo xa N’weti Nkongomiso wo Twisisa Nkoka wa wona

📍 Xiyimo xa N’weti

🌎 Nkarhi wa Dyambu Wachi ya Dyambu Kuma Nkarhi Wa Wena Wa Dyambu lowu Kongomeke Kun’wana Na Kun’wana eMisaveni

📍 Nkarhi wa Ntiyiso wa Dyambu

🕌 Tshama U Hlanganile Na Minkarhi Ya Xikhongelo Kun’wana Na Kun’wana Hi Xitirhisiwa Xa Hina Lexi Olovekaka

🙏 Nkarhi Wa Xikhongelo Lexi Landzelaka

🌐 GPS: Matimu ya ku Famba-famba ku ya eka swiyimo leswintshwa. Kuma Matimba!

🏠 Xichayachayana xa Dyambu pheji ya le kaya

ℹ️ Xichayachayana xa Dyambu vuxokoxoko

🏖️ Dyambu na Rihanyo ra wena

✍️ Vuhundzuluxeri bya Tindzimi

🌦️ Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu

💰 Vaseketeri ni minyikelo

🌍 Misava Ya Hina Yo Hlamarisa, Na vanhu clock calculator

🌍 Misava Ya Hina Yo Hlamarisa, Na vanhu clock calculator Hi Xitsonga

🌞 Dyambu Hi Xitsonga

📖 Xiyimo xa Dyambu vuxokoxoko Hi Xitsonga

🌝 N’weti Hi Xitsonga

🚀 Ku paluxa swiyenge swa N’weti Hi Xitsonga

📖 Xiyimo xa N’weti vuxokoxoko Hi Xitsonga

🌎 Nkarhi wa xiviri wa dyambu wachi Hi Xitsonga

Nkarhi Wa Mina Hi Xitsonga

🌐 Ndhawu ya wena ya GPS Hi Xitsonga

🕌 Tshama U Hlanganile Na Minkarhi Ya Xikhongelo Kun’wana Na Kun’wana Hi Xitirhisiwa Xa Hina Lexi Olovekaka Hi Xitsonga

🏠 Xichayachayana xa Dyambu pheji ya le kaya Hi Xitsonga

ℹ️ Xichayachayana xa Dyambu vuxokoxoko Hi Xitsonga

🏖️ Dyambu na Rihanyo ra wena Hi Xitsonga

🌦️ Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu Hi Xitsonga

✍️ Vuhundzuluxeri bya Tindzimi Hi Xitsonga

💰 Vaseketeri ni minyikelo Hi Xitsonga

🥰 Xichayachayana xa Dyambu Ntokoto wa Mutirhisi Hi Xitsonga

🌇 Khoma Dyambu Hi Xitsonga

A Ku Vonakala Dyambu

Nkarhi Wa Mina
Nkarhi wa mina, Time Zone, Wachi ya dyambu, Wachi ya mati, Hourglass, Nkarhi lowu saleke wa ku pela ka dyambu, Nkarhi lowu saleke wa ku huma ka dyambu

Nkarhi wa mina, Time Zone, Wachi ya dyambu, Wachi ya mati, Hourglass, Nkarhi lowu saleke wa ku pela ka dyambu, Nkarhi lowu saleke wa ku huma ka dyambu


Ku tlula awara ku hambana exikarhi ka Nkarhi wa Ndhawu na Nkarhi wa Dyambu wa Ntiyiso hikuva nkarhi wa nhlikanhi.