Xiyimo xa N’weti Nkongomiso wo Twisisa Nkoka wa wona

N’weti wu khome ku tsakisa ka misava hinkwayo, kambe xana a wu swi tiva leswaku un’wana na un’wana wa hina u na Xiyimo xa yena xo hlawuleka xa N’weti ku ya hi ndhawu ya hina eka misava hinkwayo? Ku kumisisa Xiyimo lexi kongomeke xa N’weti swi katsa ku tekela enhlokweni swilo swo hambana, ku katsa na nkarhi na tikhodixini ta ntivo-misava.

Ku hlayela Xiyimo xa N’weti swi na matirhiselo lama tirhaka eka tindhawu to hlayanyana to fana na ntivo-tinyeleti, vutleketli bya swikepe, swa maxelo, vurimi, rihanyo, hambi ku ri ku vhumbha ka mati ya lwandle emisaveni hinkwayo.

Mimbuyelo ya ku tiva Xiyimo xa N’weti:

Rihanyo: Xiyimo xa N’weti xi nga va na nkucetelo lowukulu eka mimiri na miehleketo ya hina, ngopfungopfu loko swi ta eka vurhongo na ku wisa. Mindhavuko yo hambana yi nyika vuyelo byo hambana na ripfumelo eka ndhawu ya N’weti.

Ntanga na Vurimi: Xiyimo xa N’weti xi tlanga xiave xa nkoka eka ku rima na vurimi. Swikucetela nkarhi lowunene wo byala mbewu naku tshovela swibyariwa. Ku tirhisa matimba ya Xiyimo xa N’weti swi nga antswisa swinene vuhumelerisi bya ntanga wa wena.

Nkarhi lowu saleke: Ku nga khathariseki ndhawu ya wena, ku tiva Ndhawu ya N’weti swi ku nyika rungula ra nkoka malunghana ni nkarhi lowu saleke ku fikela eka N’weti Lowuntshwa lowu landzelaka, Hafu ya N’weti kumbe N’weti lowu heleleke. Yi tirha tanihi wachi ya N’weti leyi tshembekaka, yi ku kongomisa eka swiyenge swa n’weti.

Ku twisisa Xiyimo xa N’weti swi ku nyika matimba yo endla swiboho leswi nga na vutivi eka swiyenge swo hambana swa vutomi, ku sukela eka ku antswisa rihanyo ra wena na ntanga ku ya eka ku tshama u hlanganisiwile na swichayachayana swa ntumbuluko swa muakelani wa hina wa le tilweni.

U lava ku tiva leswaku n'weti wu kwihi sweswi? Xana wa swi tsakela swiyenge swa n’weti? U nga languti ekule ku tlula wachi ya hina ya n’weti! Yi ku komba ndhawu leyi kongomeke ya n’weti, ku suka laha u nga kona. U nga vona xivumbeko xa yona ni ku landzelela mpfhuka wa yona lowu cincaka, hambiloko wu nga vonaki.

🌞 Dyambu Xihlamariso lexi nga hundzeriwiki hi nkarhi lexi nga na Matimba lama nga riki na ndzilakano

📖 Xiyimo xa Dyambu Xiletelo xa nkarhi wa Dyambu

📍 Xiyimo xa Dyambu

🌝 N’weti I Munghana wa Xihundla na Xiendlakalo xa Ntumbuluko

🚀 Ku paluxa swiyenge swa N'weti Riendzo ro ya eN'wetini

📍 Xiyimo xa N’weti

🌎 Nkarhi wa Dyambu Wachi ya Dyambu Kuma Nkarhi Wa Wena Wa Dyambu lowu Kongomeke Kun’wana Na Kun’wana eMisaveni

Nkarhi Wa Mina Ku Twisisa Nkoka wa Nkarhi eMisaveni Leyi Cincaka

📍 Nkarhi wa Ntiyiso wa Dyambu

🌐 GPS: Matimu ya ku Famba-famba ku ya eka swiyimo leswintshwa. Kuma Matimba!

🏠 Xichayachayana xa Dyambu pheji ya le kaya

ℹ️ Xichayachayana xa Dyambu vuxokoxoko

🏖️ Dyambu na Rihanyo ra wena

✍️ Vuhundzuluxeri bya Tindzimi

🌦️ Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu

💰 Vaseketeri ni minyikelo

🌍 Misava Ya Hina Yo Hlamarisa, Na vanhu clock calculator

🌍 Misava Ya Hina Yo Hlamarisa, Na vanhu clock calculator Hi Xitsonga

🌞 Dyambu Hi Xitsonga

📖 Xiyimo xa Dyambu vuxokoxoko Hi Xitsonga

🌝 N’weti Hi Xitsonga

🚀 Ku paluxa swiyenge swa N’weti Hi Xitsonga

📖 Xiyimo xa N’weti vuxokoxoko Hi Xitsonga

🌎 Nkarhi wa xiviri wa dyambu wachi Hi Xitsonga

Nkarhi Wa Mina Hi Xitsonga

🌐 Ndhawu ya wena ya GPS Hi Xitsonga

🏠 Xichayachayana xa Dyambu pheji ya le kaya Hi Xitsonga

ℹ️ Xichayachayana xa Dyambu vuxokoxoko Hi Xitsonga

🏖️ Dyambu na Rihanyo ra wena Hi Xitsonga

🌦️ Sayiti ya mina ya Maxelo ya Ndhawu Hi Xitsonga

✍️ Vuhundzuluxeri bya Tindzimi Hi Xitsonga

💰 Vaseketeri ni minyikelo Hi Xitsonga

🥰 Xichayachayana xa Dyambu Ntokoto wa Mutirhisi Hi Xitsonga

🌇 Khoma Dyambu Hi Xitsonga

A Ku Vonakala Dyambu

Xiyimo xa N’weti
Xiyimo xa N’weti, Angle ya Azimuth ya N’weti, Vukulu bya N’weti, Ndhawu yo ya eka N’weti, Ku Huma ka N’weti, Ku Pfuka ka N’weti, N’weti Lowuntshwa lowu landzelaka, Hafu ya N’weti leyi landzelaka, N’weti lowu landzelaka lowu heleleke, Wachi ya N’weti

Xiyimo xa N’weti, Angle ya Azimuth ya N’weti, Vukulu bya N’weti, Ndhawu yo ya eka N’weti, Ku Huma ka N’weti, Ku Pfuka ka N’weti, N’weti Lowuntshwa lowu landzelaka, Hafu ya N’weti leyi landzelaka, N’weti lowu landzelaka lowu heleleke, Wachi ya N’weti